🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > főkonzisztórium
következő 🡲

főkonzisztórium: a protestáns egyházakban a legfőbb, világi személyek (→felügyelő, →főgondnok) elnökletével működő egyházkormányzati testület. - Az erdélyi ev. és unit. egyh-ban ma is létezik, a ref. egyh. 1871: névleg megszüntette, de lényegileg megtartotta. A mo-i prot. egyh-akban több kísérlet történt ~ fölállítására, eredménytelenül: az ev-ok 1707. évi rózsahegyi és 1791. évi pesti, a ref-ok 1791. évi budai zsinata hozott határozatot róla, azonban ezek kánonjai nem nyertek megerősítést, s így nem is léptek hatályba. K.S.

Zoványi Jenő: Egyetemes főgondnok és főconsistorium a mo-i ref. egyh-ban (Bp., 1903) - Zoványi 1977:204.