🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > főigazságok
következő 🡲

főigazságok, hitünk fő igazságai: a katolikus hit tételeinek foglalata, melyeket az Egyház tagjainak ismerniük kell. - A hitbeli alapvető tudnivalókról 1629: a nagyszombati egyhm. zsin. elrendelte: „A plébános kösse a szülők lelkére, hogy tanítsák gyermekeiket imádkozni. Minden gyermek tudja a Miatyánkot, Üdvözlégyet, Hiszekegyet, Tízparancsolatot és a keresztvetést. A szülők reggel és este, étkezés előtt és után gyermekeikkel együtt imádkozzanak. A plébános ezt szüntelenül mondja beszédeiben és gyóntatáskor, hogy a rendszeres imádkozás gyakorlattá váljon. A plébános legalább Advent és Nagyböjt vasárnapjain délután gyűjtse össze a gyermekeket, és tanítsa az alapimákra, és ezeket alapfokon magyarázza el nekik. Mivel pedig az idősebbek sem tudják mindezt megbízhatóan, a prédikáció végén tanítsa őket is.” - A keresztség felvétele és az Egyh-ba →visszafogadás előtt a hívőnek ezeket ismernie és hinnie kell. - A ~ rövid foglalata régebben 6 tétel volt: 1. Egy Isten van, az egy Istenben három személy van: Atya, Fiú, Szentlélek; 2. Isten a világ Teremtője és a mi mennyei Atyánk; 3. A Fiúisten emberré lett, hogy minket megváltson és üdvözítsen; 4. Isten igazságos: a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti, de a megtérő bűnösöknek szívesen megbocsát; 5. Isten kegyelme szükséges az üdvösséghez; 6. Az ember lelke halhatatlan, a teste föl fog támadni. - Újabban hozzátesszük még: 7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, melynek legfőbb pásztora a római pápa; 8. Jézus Krisztus örömhíre: Mennyei Atyánk végtelenül szeret, gyermekévé fogad minket, és hazavár az örök életbe. - E tételek elfogadása nélkül nem lehet katolikus az ember.  **

Péterffy II:254. (III/9.)

főigazságok