🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Frigyes, II.
következő 🡲

Frigyes, II., Hohenstauf (Iesi, Ancona őrgrófság, 1194. dec. 26.-Fiorentino vára, Apulia, 1250. dec. 13.): német-római császár. - I. Frigyes unokája, VI. Henrik cs. és Nápoly-Szicíliai Konstancia fia. Apja 1197. IX. 28-i halála után az anyja, Konstancia, majd ennek halála után III. Ince p. gyámkodása alatt (aki 1209: nagykorúsíttatta, s nemsokára a nála 10 é. idősebb Aragóniai Konstanciával, Imre m. kir. özvegyével házasíttatta össze) Szicília ura. 1212: Ince ajánlására IV. Ottóval szemben ném. kir-lyá vál. 1214: legyőzte Ottót, 1215: Aachenban kir-lyá, III. Honorius 1220. XI. 22: Rómában cs-rá koronázta, amiért ~ engedményeket tett az Egyh-nak, s megfogadta, hogy keresztes háborút indít. 1224: Nápolyban egy-et alapított. 1227. IX. 8: a Sztföldre indult. A hajón járvány tört ki (melynek áldozata lett Lajos türingiai őrgr., Árpádházi Szt Erzsébet férje), ~ is megbetegedett, s visszatért, amiért IX. Gergely IX. 29: kiközösítette. ~ 1228. VI: újra elindult a Sztföldre. A p. Nápoly elhódítására és megbuktatására törekedett. 1229. II: Al-Kamell szultánnal 10 é. fegyverszünetet kötött, III. 18: Jeruzsálemben kir-lyá koronázták, hazatérve visszafoglalta kirságát és IX. Gergellyel 1230. VIII: S. Germanóban békét kötött. - ~ 1231. VIII: Melfiben kiadta a nápoly-szicíliai kirság közig. rendeletét, a nemesek kir-tól szerzett birtokait visszavétette, erődítéseiket leromboltatta, a közérdek megzavaróit és a gyilkos nemest halállal büntette, fegyvert csak a kir. szolgálatában állók viselhettek. A nemesség birtokain megtarthatta a polg. igazságszolgáltatást, s a papsággal együtt adóznia kellett. Az egyh. törvényszék a világiak fölött csak házasságtörés esetén ítélkezhetett. Ingyenes lett az igazságszolgáltatás, s az állam az alattvalók életét és vagyonát egyformán védte. E rendeletével ~ kirságát Eu. mintaállamává tette, s ez hatott a m. kancelláriai ügyvitelre is. - No-ot távolból kormányozta, 1220: és 1231: a legfontosabb uralkodói jogokat kiváltság formájában átadta az egyh. és világi hg-eknek, s ezzel megalapozta a későbbi fejedségek rendszerét. A lombard városok fiával, Henrikkel szövetkeztek ellene, de ~ a ném. fejed-ek és városok segítségével a lázadást letörte, Henriket elfogta, s fogolyként vitte Itáliába. 1235: feleségül vette III. Henrik ang. kir. nővérét, Izabellát. 1237: róm. kir-lyá koronáztatta másodszülött fiát, Konrádot. 1237. XI. 27: Cortenuovánál megverte a lombardokat. IV. Incével is összeütközésbe került, ezért 1245. VII. 17: a p. az I. →lyoni zsinaton egész nemzetségével együtt kiközösítette. Ezzel a Hohenstauf uralkodóház sorsa beteljesedett. - Utóda: IV. Konrád (1250-54). Ba.J.

GH IV:1423. - Pallas VII:636.

Frigyes, II., Hohenstauf német-róm. császár