🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Frigyes, I.
következő 🡲

Frigyes, I., Hohenstauf, Barbarossa, 'Rőtszakállú' (1125/26.-Salef, Kisázsia, 1190. jún. 10.): német-római császár. - II. Frigyes sváb hg. és Welf Judit fia. III. Frigyes néven sváb hg., s mint ilyen 1147-49: elkísérte nagybátyját, Konrád cs-t a Sztföldre. 1152. III. 4: Frankfurtban ném. kir-lyá vál., III. 9: Aachenben megkoronázták. Azzal, hogy Bajoro-ot 1153. IV. 18: visszaadta Oroszlán Henriknek, békességet teremtett a Hohenstauf és a Welf család között. Célja Nagy Károly birod-ának föltámasztása volt. 1153. III. 23: Konstanzban szerződést kötött III. Jenő p-val a normann befolyás visszaszorítására, amiért a pápa cs. koronát s támogatást ígért. 1154 őszén 1400 lovagjával a Piacenza melletti roncagliai síkon fölújította Lothar törv-eit, Milánót birod. átokkal sújtotta. 1155 elején Páviában megkoronáztatta magát a lombard vaskoronával, VI. 18: bevonult Rómába és átadta a várost IV. Adorjánnak, máglyára ítélte →Bresciai Arnoldot. IV. Adorján viszonzásul ném-róm. cs-rá koronázta, de Róma népe még aznap este lovagjaival együtt kiűzte. Biztosította a birod. belső békéjét, szöv-et kötött Manuel bizánci cs-ral, hogy II. Gézát lekösse. 1156: Burgundiai Beatrixszal kötött házasságával nagyban növelte felségterületét. 1158. II: ismét haddal vonult Itáliába (II. Géza 600 íjásszal támogatta), megtörte a lombardiai városok hatalmát, XI: kiváltságokat adott a bolognai egy-nek, melyben diákjait és tanárait pártfogásába vette, utóbbiakat lovagi rangra emelte. 1160. II. 5: a páviai zsin-on III. Sándorral szemben az ellenpápa, IV. Viktor oldalára állt. Mivel az ang., fr., majd a sp. kir. és II. Géza is III. Sándor mellett nyilatkozott, aki VIII. 24: kiátkozta ~t, 1161 végén Fro-ba menekült. ~ 1162. III. 1: bevette Milánót, lakóinak távozniuk kellett, egy részük Mo-ra települt. 1162 őszén Besançonban birod. gyűlést és zsin-ot tartott, mely IV. Viktort ismerte el p-nak. III. Sándor 1165. XI: visszatért Rómába, nem ismerte el ~ császárságát, alattvalóit föloldotta hűségesküjük alól. ~ 1166. X: megszállta Lombardiát, 8 napos ostrommal 1167. VII: elfoglalta Rómát, III. Paszkál ellenp-val nejét, Beatrixot VIII. 1: csnévá koronáztatta. Egy hét alatt 25 ezer katonájával végzett egy járvány. - 1168 tavaszán álruhában tért haza. Elveszítette Lombardiát, melynek városai 1167. XII: ligát kötöttek mindazok ellen, akik jogaikat veszélyeztetik. ~ 1171-től megszerezvén Ny-Itália kikötővárosainak támogatását, 1174: ismét bevonult Lombardiába, de a liga elleni döntő ütközetet 1176. V. 29: Legnanónál elveszítette és megsebesült. 1177. VII. 24: Velencében találkozott III. Sándorral, akivel kölcsönösen elismerték egymást. A ligával 1183: Konstanzban békét kötött. 1181: Oroszlán Henrik meghódoltatásával belső békét teremtett, a lombardiai városokat is megnyerte. 1184: fiát, a későbbi VI. Henriket összeházasította a szicíliai Konstanciával, ezzel Nápolyt és Szicíliát is birod-ához kapcsolta. Mivel 1187. X. 3: Szaladin egyiptomi szultán elfoglalta Jeruzsálemet, 1188. III: a mainzi birod. gyűlésen fiával, Frigyessel együtt fölvette a keresztet. 1189 tavaszán a keresztes hadjárat vezéreként indult a Sztföld visszafoglalására, V. 18: Ikóniumnál győzött. Fürdés közben agyvérzés érte, s egy folyóba fulladt. Sírja Antiochiában volt. - Utóda: VI. Henrik (1190-97). Ba.J.

GH IV:1423. - Pallas VII:634. (*1123 k.)

Frigyes, I., Hohenstauf, Barbarossa német-róm. császár