Magyar Katolikus Lexikon > F > Fratres Vitae Communis


Fratres Vitae Communis   →hieronimiták