Magyar Katolikus Lexikon > F > Fraknó


Fraknó, v. Sopron vm. (Forchtenau, Au.): 1. Várát 1318 u. a Nagymartoniak építtették. 1445 u. Albert osztrák hg. szerezte meg. 1491: a pozsonyi béke értelmében Au-hoz csatolták. Bocskai és Bethlen csapatai is sikertelenül ostromolták. 1622: visszakerült Mo-hoz, és az Esterházy család kapta meg. 1635-37: Esterházy Miklós teljesen átépíttette, a régi várból csak az öregtorony maradt meg. A belső vár kétemeletes, négyszögű épülettömbjét sokszögű olaszbástyás védőfal övezi. 1995: is épen áll. - 2. plébánia a v. győri egyhm. nagymartoni esp. ker-ében. 1352: már létezett. Tp-át 1347 e. Nagyboldogasszony tit. sztelték. A törökök 1530: elfoglalták. ev-ok lettek. 1660: alapították újra. Mai Nagyboldogasszony tp-át 1655: építették. - 3. egykori Szűz Mária-búcsújáró hely. Kegyszobra, a →fraknói Madonna Napbaöltözött Asszony, bal karján a gyermek Jézussal, jobbjában jogar. Amikor a Bécs ellen fölvonuló török hadak 1529: fölégették Fraknóváralját, a plébtp. főoltárán lévő 15. sz. Mária-szobor sértetlen maradt. A legelső 17. sz. metszet nagyméretű holdsarlóval ábrázolja. Festett fa szobor, koronázott, öltöztetett. A szembetűnő holdsarló a török fölött győztes Boldogasszonyra emlékeztet . - Kegyura 1880: Esterházy Miklós hg. Anyanyelve ném. Bá.B.-**

1. Varjú 1932:46. - Fügedi 1977:133. - Németh 1986:125. - 2. Gerecze II:735. - Schem. Jaur. 1910:58. - 3. Jordánszky 1863:142. - Dehio 1980:94. - Szilárdfy 1984:13.

Fraknó