Magyar Katolikus Lexikon > F > Forró


Forró, B-A-Z m.: plébánia az egri főegyhm. encsi esp. ker-ében. - 1246: Forrow. Tp-át 1332 e. ismeretlen tit. sztelték. Kegyura, (1510-1925) Kassa városa 1526 e. gótikus szentélyt, 1763: tornyot, 1772: barokk boltozatot építettetett. Nagyboldogasszony tiszt. szentelték. Lakói, mint Kassáé, 1565 e. ev-ok, majd ref-ok lettek. A pléb-t 1730: alapították újra. Org-ját (1/6 m/r) 1900 k. Szalay Gyula építette. Harangjait 1914: 47 cm átm. Egry Ferenc, 1920: 95 cm átm. a Diósgyőri Acélgyár, 1923: 95 cm átm. Walser Ferenc, 1980: 120 cm átm. Gombos Lajos öntötte. Anyanyelve 1880: m., szl.; 1910: m.; 1940: m. - Filiája 1984: Fancsal. - Plébánosai: 1337: Benedek, 1377: György, 1517: János, 1730: Szepessy János, 1737: Csák István, 1747: Némethy Mihály OFMConv, 1758: Rápássy András, 1767: Androvits Nep. János, 1800: Vitlinszky Ádám, 1824: Horváth Nep. János, 1846: Billy Ferenc, 1856: Liszkay Ferenc, 1887: Kozora Endre, 1898: Timkó Jordán, 1952: Gável Géza, 1969: Szutorcsik József. - Lakói 1910: 1104 r.k., 45 g.k., 3 ev., 61 ref., 68 izr., össz. 1281; 1940: 1384 r.k., 45 g.k., 5 ev., 28 ref., 46 izr., össz. 1508; 1983: össz. 2087; 1990: össz. 2300. - 1948: 2 tanerős r.k. ált. isk-jában 60 tanuló. Szutorcsik József

KTN I:208. - Gerecze II:70. - Aggházy II:97. - Genthon 1959:97. (a tp. a 15. sz: épült, 1729: átalakították) - Patay 1982. - Soós I:501.

Forró Egyed (†Nagyvárad, 1402 u.): plébános. - Székelyföldi származású. 1389: Egidius Oculus néven Bécsben tanult, és a p. mint a bécsi egy. diákját kinev. váradi knk-nak. Azonos Egidius de Forró Siculorummal, aki 1391. X. 10: baccalaureus artium. 1402: váradi plnos. V.S.

Schem. Mv. 1896:124. (s.v. Aegidius Martini de Szekeres, 1389: váradi knk.), 126. (1402: a váradi Szt Kereszt-tp. plnosa) - Tonk 225. (475.)

Forró Ferenc, SJ (Hajós, Pest vm., 1914. márc. 20.-Schrobenhausen, NSZK, 1974. jan. 13.): misszionárius. - A kalocsai jezsuitáknál tanult. 1930. VII. 30: lépett a r-be. A fil-t Bpen, a teol-t Szegeden végezte. 1941. VI. 22: pappá szent. 1942: Kolozsvárt lelkész, 1943-45: Hódmezővásárhelyt hittanár, 1946: Szegeden gondnok. 1948. I. 27: kínai misszióba ment, Pekingben kezdett dolgozni. 1949. VIII: Makaóban tartózkodott. 1950. VIII: érkezett Sydney-be, ahol m. lelkész. 1954-59: Perth-ben, majd ismét Sydney-ben dolgozott. Megalapította a Szt Erzsébet Öregotthont. 1970. X. 29: betegség miatt visszatért Eu-ba, s a schrobenhauseni angolkisasszonyoknál lett hittanár és lelkész. Pullachban temették el. 88

Szolg. 1974. 22:103.

Forró György, SJ (Erdély, 1571.-Nagyszombat, 1641. okt. 18.): tartományfőnök. - Krakkóban 1588. XI. 4: lépett a r-be. 1598: vsz. Grácban szent. pappá. 1603-05: itt fil. tanár, VIII. 21: tette utolsó fog-át. 1607-10: Erdélyben, 1611-12: Felső-Mo-on, 1614: Forgách Ferenc érs. mellett és Homonnán misszion. 1618-23: Zágrábban rektor, 1624: Eberndorfban (Au.) instruktor, 1627: Nagyszombatban rektor, 1630: tartfőn., 1635: hitszónok, 1637: rektor. A nagyszombati egyetem alapításánál Pázmány P. tanácsadója. 1636. IX. 16: teol. dr-rá avatták. - 1612: Káldi György munk. a Szentírás ford-ában. Kz-ban 3 köt. m. prédikációt hagyott hátra. F.K.

Szinnyei III:655. - Velics II:42. - Hermann-Artner 1938.

Forró Kamill Dezső, OFM (Vágfarkasd, Nyitra vm., 1922. márc. 4.-Esztergom, 1974. febr. 25.): festő, zenész, tanár. - Pozsonyban tanult. 1938. VIII. 25: lépett a mariánus ferences r-be. Kitűnt művészi képességeivel. 1947. VI. 15: pappá szent. 1948: beiratkozott a Képzőműv. Akad-ra. 1950: orgonagyári munkás. 1956-74: az esztergomi gimn. műszaki rajz és énektanára, a gimn. zenekar vez-je. A nyári szünidőkben Esztergom, Bp-Árpádfölde, Hács, Pilisszentlélek, Mihályháza, Szombathely, Csabrendek, Kötse, Kisberény, Jászberény, Nagycsepely, Nemesszalók, Öreglak, Somlóvecse, Somlószőllős, Veszprém, Somogybükkösd, Karakószörcsög, Tüskevár, Csatka tp-ában, Doba Szt Márton-kpnájában festett. - M: Az élet int... (Az esztergomi ferences papnövendékek „Duns Scotus” önképzőköre évi munkásságának értes-je) Szerk. Kassai Lóránttal. Pápa, 1942. - Parázsló kő. Versek 1930-1960. Írták Gellért Lajos-Ürmössy Anikó-Gellért Anikó. Illusztrálta. Bp., 1969. V.V.

Schem. SM 1949:111. - Gimn. Évkv-ek 1973/74. - Szolg. 1974. 24:102.

Forró Egyed klerikus

Forró Ferenc SJ misszion.

Forró György SJ tartfőn.

Forró Kamill Dezső OFM festő

Forró pléb.