🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Forró
következő 🡲

Forró, B-A-Z m.: plébánia az egri főegyhm. encsi esp. ker-ében. - 1246: Forrow. Tp-át 1332 e. ismeretlen tit. sztelték. Kegyura, (1510-1925) Kassa városa 1526 e. gótikus szentélyt, 1763: tornyot, 1772: barokk boltozatot építettetett. Nagyboldogasszony tiszt. szentelték. Lakói, mint Kassáé, 1565 e. ev-ok, majd ref-ok lettek. A pléb-t 1730: alapították újra. Org-ját (1/6 m/r) 1900 k. Szalay Gyula építette. Harangjait 1914: 47 cm átm. Egry Ferenc, 1920: 95 cm átm. a Diósgyőri Acélgyár, 1923: 95 cm átm. Walser Ferenc, 1980: 120 cm átm. Gombos Lajos öntötte. Anyanyelve 1880: m., szl.; 1910: m.; 1940: m. - Filiája 1984: Fancsal. - Plébánosai: 1337: Benedek, 1377: György, 1517: János, 1730: Szepessy János, 1737: Csák István, 1747: Némethy Mihály OFMConv, 1758: Rápássy András, 1767: Androvits Nep. János, 1800: Vitlinszky Ádám, 1824: Horváth Nep. János, 1846: Billy Ferenc, 1856: Liszkay Ferenc, 1887: Kozora Endre, 1898: Timkó Jordán, 1952: Gável Géza, 1969: Szutorcsik József. - Lakói 1910: 1104 r.k., 45 g.k., 3 ev., 61 ref., 68 izr., össz. 1281; 1940: 1384 r.k., 45 g.k., 5 ev., 28 ref., 46 izr., össz. 1508; 1983: össz. 2087; 1990: össz. 2300. - 1948: 2 tanerős r.k. ált. isk-jában 60 tanuló. Szutorcsik József

KTN I:208. - Gerecze II:70. - Aggházy II:97. - Genthon 1959:97. (a tp. a 15. sz: épült, 1729: átalakították) - Patay 1982. - Soós I:501.

Forró Egyed (†Nagyvárad, 1402 u.): plébános. - Székelyföldi származású. 1389: Egidius Oculus néven Bécsben tanult, és a p. mint a bécsi egy. diákját kinev. váradi knk-nak. Azonos Egidius de Forró Siculorummal, aki 1391. X. 10: baccalaureus artium. 1402: váradi plnos. V.S.

Schem. Mv. 1896:124. (s.v. Aegidius Martini de Szekeres, 1389: váradi knk.), 126. (1402: a váradi Szt Kereszt-tp. plnosa) - Tonk 225. (475.)

Forró Ferenc, SJ (Hajós, Pest vm., 1914. márc. 20.-Schrobenhausen, NSZK, 1974. jan. 13.): misszionárius. - A kalocsai jezsuitáknál tanult. 1930. VII. 30: lépett a r-be. A fil-t Bpen, a teol-t Szegeden végezte. 1941. VI. 22: pappá szent. 1942: Kolozsvárt lelkész, 1943-45: Hódmezővásárhelyt hittanár, 1946: Szegeden gondnok. 1948. I. 27: kínai misszióba ment, Pekingben kezdett dolgozni. 1949. VIII: Makaóban tartózkodott. 1950. VIII: érkezett Sydney-be, ahol m. lelkész. 1954-59: Perth-ben, majd ismét Sydney-ben dolgozott. Megalapította a Szt Erzsébet Öregotthont. 1970. X. 29: betegség miatt visszatért Eu-ba, s a schrobenhauseni angolkisasszonyoknál lett hittanár és lelkész. Pullachban temették el. 88

Szolg. 1974. 22:103.

Forró György, SJ (Erdély, 1571.-Nagyszombat, 1641. okt. 18.): tartományfőnök. - Krakkóban 1588. XI. 4: lépett a r-be. 1598: vsz. Grácban szent. pappá. 1603-05: itt fil. tanár, VIII. 21: tette utolsó fog-át. 1607-10: Erdélyben, 1611-12: Felső-Mo-on, 1614: Forgách Ferenc érs. mellett és Homonnán misszion. 1618-23: Zágrábban rektor, 1624: Eberndorfban (Au.) instruktor, 1627: Nagyszombatban rektor, 1630: tartfőn., 1635: hitszónok, 1637: rektor. A nagyszombati egyetem alapításánál Pázmány P. tanácsadója. 1636. IX. 16: teol. dr-rá avatták. - 1612: Káldi György munk. a Szentírás ford-ában. Kz-ban 3 köt. m. prédikációt hagyott hátra. F.K.

Szinnyei III:655. - Velics II:42. - Hermann-Artner 1938.

Forró Kamill Dezső, OFM (Vágfarkasd, Nyitra vm., 1922. márc. 4.-Esztergom, 1974. febr. 25.): festő, zenész, tanár. - Pozsonyban tanult. 1938. VIII. 25: lépett a mariánus ferences r-be. Kitűnt művészi képességeivel. 1947. VI. 15: pappá szent. 1948: beiratkozott a Képzőműv. Akad-ra. 1950: orgonagyári munkás. 1956-74: az esztergomi gimn. műszaki rajz és énektanára, a gimn. zenekar vez-je. A nyári szünidőkben Esztergom, Bp-Árpádfölde, Hács, Pilisszentlélek, Mihályháza, Szombathely, Csabrendek, Kötse, Kisberény, Jászberény, Nagycsepely, Nemesszalók, Öreglak, Somlóvecse, Somlószőllős, Veszprém, Somogybükkösd, Karakószörcsög, Tüskevár, Csatka tp-ában, Doba Szt Márton-kpnájában festett. - M: Az élet int... (Az esztergomi ferences papnövendékek „Duns Scotus” önképzőköre évi munkásságának értes-je) Szerk. Kassai Lóránttal. Pápa, 1942. - Parázsló kő. Versek 1930-1960. Írták Gellért Lajos-Ürmössy Anikó-Gellért Anikó. Illusztrálta. Bp., 1969. V.V.

Schem. SM 1949:111. - Gimn. Évkv-ek 1973/74. - Szolg. 1974. 24:102.

Forró Egyed klerikus

Forró Ferenc SJ misszion.

Forró György SJ tartfőn.

Forró Kamill Dezső OFM festő

Forró pléb.


Forró Erzsébet Krisztiána, KN (Érsekújvár, Nyitra vm., 1892. márc. 27.–Bánfa, 1978. ápr. 28.): szerzetesnő. – Zsámbékon 1921. XI. 23: lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1924. VIII. 24: tette. – A szétszóratás után 1950 őszétől a békéscsabai pléb-n dolg. r.k.

Forró Rozália M. Ernesta SZINT (Gúta, Komárom vm., 1887. ápr. 7.–Jászberény, 1968. nov. 7.): szerzetesnő. – Varrónőnek tanult. 1908. XI. 18: Szatmárnémetiben lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 191. VII. 19: uitt tette. Pannonhalmán és Esztergomban varrodában dolg. – 1950 u. a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.