Magyar Katolikus Lexikon > F > Fonyó


Fonyó Pál (Szeged, Csongrád vm., 1847. jún. 4.-Segesvár, 1911. márc. 1.): plébános. - A gimn-ot Szegeden és Temesvárt, a teol-t Kalocsán végezte. 1871. VII. 26: pappá szent. Rigyicán, Temerinben, Óbecsén és Kalocsán kp., 1876: Baján a tanítóképző hittanára, 1883: Kalocsán a tanítóképző tanára. 1886: Sükösd, 1890: Óbecse plnosa. 1899: Szentágotára (Kis-Küküllő vm.) helyezték. - 1889: pápai kp., 1890: a SZIT irod. o-ának tagja. Érdeme a kat. tanítóegyletek egyhm-nkénti megszervezése, a kat. ált. tanítói segélyalap létrehozása, 1884: Kalocsán, 1886: Szabadkán, 1888: Baján, 1893: Óbecsén szervezett legényegyletet. - 1870-től kb. 500 cikke jelent meg. - Fm: Természeti érvek Isten létéről. Írta A. König. Ford. Kalocsa, 1871. - Ápoljuk-e a hitéletet? Pest, 1873. - Gyakorlati hitelemzések a r.k. népisk-k első o-a sz. Baja, 1879. - Magyarázott elemi katekizmus a r.k. népisk-k 2. o-a sz. Uo., 1881. - A kat. szert-ok elemei népisk. használatra. Bp., 1881. - Kat. egyhtört. dióhéjban a r.k. népisk-k felsőbb o-ai sz. Baja, 1881. - Módszertani hitelemzések a népisk-k 3. o-a sz. Uo. 1882. - Képes el. katekizmus a népisk-k 1-2. o-a sz. Kalocsa, 1884. - A legszentebb nap, v. imák és elmélkedések a sztgyónás és áldozás napjára. Uo., 1884. - Népisk. hitelemzéstan a kat. növ-papság és tanítójelöltek használatára. 1-2. rész. Uo., 1885. - A hitelemzéstan elemei. Uo., 1887. - Új el. káté. Uo., 1887. - Új kis katekizmus a  r.k. népisk-k 4., 5. és 6. o-ai sz. Óbecse, 1892. - A kat. káté-kérdés megoldása. Uo., 1892. - 1885-92: alapította és szerk. a Kat. Hitoktatás c. lapot. Írói álneve: Keletéri (Kalocsai Néplap). 88

M. Sion 1888:298. - Szinnyei III:621. - Schem. Col. 1897:128; 1912:202. - Pest vm. II:255. - Egyh. Közl. 1911:10. - Gulyás 1956:550. - Gulyás IX:393. (†Segesvár)

Fonyó Sándor (1698. okt. 28.-Pécs, 1767. ápr. 21.): választott püspök. - A teol-t Nagyszombatban végezte, 1724: pappá szent., IV: kp. Pécsett, 1726. IX: a ppi irodában dolgozott, 1727. III-1731: Tamásiban plnos, 1730. X. 14: pécsi knk., 1734: a pécsi szegyh. plnosa, 1748. XII. 2: skutari vál. pp. 1753: pécsi nagyprép. - Utóda a skutari c-en 1768: Kristovich Imre. T.E.

LBE:511. - Schem. Qu. 1857:43, 52. - Brüsztle I:584; IV:681. - Galla 1945:44.

Fonyó Pál plnos

Fonyó Sándor vál. pp.