Magyar Katolikus Lexikon > F > Fináczy


Fináczy Ernő (Buda, 1860. máj. 10.-Bp., 1935. febr. 26.): egyetemi tanár, a magyar neveléstudomány nagyhatású képviselője. - 1901-30: a bpi tudegy. neveléstud. tanszékének vez-je. A MTA-nak 1900: l., 1914-26: r. tagja. Neveléstört. műveiben föltárta a ker. nevelés múltját és tört. jelentőségét; nevelés- és okt-elméleti munkáiban kat. felfogás alapján fejtette ki a ped. alapvető kérdéseit. - Fm: A mo-i közokt. tört. Mária Terézia korában. 1-2. köt. Bp., 1899, 1902. - Az ókori nevelés tört. Uo., 1906. - A kk. nevelés tört. Uo., 1914. - A renaissancekori nevelés tört. Uo., 1919. - Az újkori nevelés tört. Uo., 1927. - Neveléselméletek a 19. sz-ban. Uo., 1934. - Didaktika. Uo., 1935. - Elméleti ped. Uo., 1937. M.I.

Szinnyei III:494. - M. Paed. (1930:3-4. sz. ~-emlékszám műveinek teljes jegyzékével) - MTA tagjai 1975:76.

Fináczy Ernő