Magyar Katolikus Lexikon > F > Filoména


Filoména, Szt (gör. Philumena, 'a fény leánya'): vértanú szűz. - 1802. V. 25: a Priscilla-katakombában fölnyitottak egy sírt. Három 50 cm magas, összesen 174 cm széles téglalap fedte, rajta míniummal írt fölirattöredék, festett pálmaág, 3 nyílvessző, 2 horgony és egy virág volt. A sírban egy fiatal leány maradványai mellett egy kis üveg, s benne beszáradt sötét anyagot találtak. A föliratot így fejtették meg: PAX TECUM FILUMENA, a fedőlapra festett jelképeket a vtság jeleként, az üvegecskét vért tartalmazó edénynek ítélték. Mindezek alapján ~t szűz vt-nak tekintették. 1805: Francesco de Lucia nolai pap Rómában járva ereklyét kért a katakombákból, és ~ ereklyéit kapta meg. Nápolyon át Mugnano del Cardinaléba vitte az ereklyéket, s azokat VIII. 10: a Madonna delle Grazie-tp-ban helyezték el, ahol ezután csodák történtek. A legfeltűnőbb 1823. VIII. 10-12: egy szobor 3 napig tartó verítékezése volt. XII. Leó 1827: a mugnanói tp-nak ajándékozta a ~ sírját fedő 3 föliratos téglalapot. Francesco de Lucia megírta az ereklyék átvitelének tört-ét (e kv. 1824-36: 10 kiadást ért meg). 1833: adták ki a Jézusról nev. Mária Lujza domonkos harmadrendi nővér ~ról kapott Kinyilatkoztatásait, melyben maga ~ jelent meg és mondta el a nővérnek életét és vtságát. Eszerint egy jan. 10-i napon született kir. családból, miután pogány és gyermektelen szülei egy ker. róm. orvos tanácsára megkeresztelkedtek. A keresztségben a ~ nevet kapta. 11 évesen szüzességi fogadalommal Istennek sztelte magát. Amikor 13 é. lett, Diocletianus háborút indított atyja ellen, aki Rómába indult béketárgyalásra, s ~t is magával vitte. A cs. megszerette ~t, s feleségül kívánta. Amikor sem vágya nem teljesült, sem hitében nem tudta megrendíteni, megostoroztatta, de angyalok meggyógyították; horgonnyal a nyakában tengerbe vetették, de megszabadult, nyíllal lőtték, de a nyílvesszők visszafordultak az íjászokra, végül lefejezték. - Mindezek hatására híre elterjedt Itáliában és Fro-ban. Jaricot Paolina, a Hitterjesztés Műve és az Élő Rózsafüzér alapítónője súlyos betegen Mugnanóba zarándokolt és ~ sírjánál 1835. VIII. 10: teljesen meggyógyult. Hazatérőben XVI. Gergelytől kérte és megkapta ~ officiumának engedélyét, VIII. 11-re. 1837: Arsban Vienne-i Szt János állított oltárt ~ tiszt-ére, kinek közbenjárására 1843. V: meggyógyult. Ekkor ~ tiszt-e egész Eu-ban, sőt a tengeren túl is terjedni kezdett. IX. Pius p. maga is ~nak tulajdonította gyógyulását, s 1855: jóváhagyta ~ saját officiumát. - A 19. sz. végén azonban a régészek és történészek kétségbe vonták ~ vtságát. Azzal érveltek, hogy a sírt fedő téglalapok egy korábbi sír részére készültek. A PAX TECUM fölirat vt-síron másutt sehol nem szerepel; a kis üvegben beszáradt illatszernyomok vannak, és minden jel arra vall, hogy ~ sírja más, az üldözések után a 4. sz: elhunyt leányé. Ezen érvekre támaszkodva 1961: a Rítus Kongr. betiltotta ~ officiumát, ünnepét törölte a lit. naptárból. - A történt csodák azonban tagadhatatlanok és tiszt-e a 19. sz. racionalista és liberális világában rendkívül erős támasza volt a kat. hitnek. - Attrib-a: horgony. **

L. M.: Szt F. szűz és vértanú. Bp., 1895. (Népiratkák 102.) - LThK VIII:469. - BS V:796.

Filoména, Szt