🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Filemonnak írt levél
következő 🡲

Filemonnak írt levél, Filem: protokanonikus újszövetségi irat, Pál apostol levele, a →fogságban írt levelek egyike. - Megírására az adott alkalmat, hogy Pál ap. egy szökött rabszolgát visszaküldött urához. →Onezimusz ui., aki Kolosszében megszökött urától, →Filemontól, róm. fogságában felkereste az ap-t, aki megtérítette és visszaküldte urához a ~lel együtt. A levél eredetiségéhez nem fér kétség, mert az ap. gondolat- és érzésvilágát tökéletesen tükrözi. Onezimusz efezusi ppségének része lehetett abban, hogy ez az önmagában jelentéktelen levél fennmaradt. - Tartalma. Pál nagyon tapintatosan arra kéri Filemont, hogy fogadja vissza szökött rabszolgáját, Onezimuszt, és engedje el az okozott kár jóvátételét (12.18). Filemon már nem mint szolgát, hanem mint „szeretett testvért” kapja vissza Onezimuszt (16). Pál is reméli, hogy ellátogathat Kolosszéba (22). **

BL:437.