Magyar Katolikus Lexikon > F > Filó


Filó János (Sobotist, Nyitra vm., 1715 k.-Nagyszombat, 1786. nov. 12.): kanonok, rektor. - 1739: a Pázmáneum növ-e lett. Kp-évei után 1748. VIII. 25: Turóluka (Nyitra vm.), 1756. VII. 12: Sobotist plnosa, itt anabaptistákat térített. 1764: szepesi, 1769. VI. 20: esztergomi knk. 1770: a nagyszombati közp. szem. ig-ja. 1773. III. 1: barsi főesp., majd a budai Széchenyi Koll. kormányzója. - Fm: Assertationes theologicae. Bécs, 1743. - Introductio novelli operarii. Nagyszombat, 1773. - Jus naturae dro novello. 1-2. köt. Buda, 1781. 88

Zelliger 1893:128. (*Nyitra) - Szinnyei III:481. - Némethy 1894:571. - Kollányi 1900:38. (*Nyitra)

Filó Károly (Bán, Trencsén vm., 1876. dec. 30.-Bp., 1935. márc. 14.): plébános. - 1899. VI. 27: pappá szent., Verebélyen kp., 1901: Bpen hitokt., 1909: Bp-Kőbányán kp., 1919: Bp-Tisztviselőtelepen adm., 1924: plnos. - M: Szt Erzsébet assz. élettört. Bp., 1898. (Népiratkák 137.) - A vt. szelleme. 1-3. köt. Uo., 1901. (Családi regénytár 10-12.) - Az igazi szeretet. Elb. Uo., 1903. (Előbb: Alkotmány, 1903:58-127. sz.) - Nep. Szt János. Uo., 1907. (Népiratkák 245.) - Hunyadi János élete. Uo., 1907. (Uaz 246.) - Kapisztrán Szt János élete. Uo., 1907. (Uaz 247.) - Mária-Sárvár búcsújáróhely. Uo., 1908. (Uaz 261.) - A sztéletű Bosnyák Zsófia tört. Uo., 1908. (Uaz 264.) - Jeruzsálem pusztulásának és a zsidó nép szétszóratásának tört. Uo., 1908. (Uaz 265.) - Kis Dorrit. Írta Charles Dickens. Átd. 1-2. köt. Uo., 1908. (Családi regénytár 51-52.) - Lourdes. Ném. reg. Írta Lucens. (Ford.) Uo., 1915. - Szt Vendel élettörténete. Uo., 1916. (Népiratkák 307.) - Péterke első szt áldozása. Elb. Uo., 1916. - Lelki útmutató. Imádságoskv. Uo., 1918. - Hűséges kísérőm. Kath. imádságoskv. Uo., 1923. - Zsenge hangok. Kat. gyermekek imádságos kv-e. 2. kiad. Uo., 1923. - Miatyánk. Kat. imádságoskv. Szerk. Uo., 1924. - Tiétek a mennyország. Kat. gyermekek imádságoskv-e. Szerk. Uo., 1925. - A bp-tisztviselőtelepi „Magyarok Nagyasszonya” pléb. és egyhközs. első 10 esztendejének rövid tört. Uo., 1930. - Páduai Szt Antal tiszt-e. Oktató és imádságoskv. a kath. hívek számára. Uo., 1930. 88

Schem. Strig. 1917:316; 1930:142. - Gulyás IX:107.

Filó János