🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Festetics-kódex
következő 🡲

Festetics-kódex: 208 levél terjedelmű, magyar nyelvű imádságoskönyv. - A gazdagon díszített kódexet a →Czech-kódexszel együtt a nagyvázsonyi pálos kolostorban készítették Kinizsi Pálné Magyar Benigna számára. Az 1494: elhúnyt férjéért szóló, Pál uram betegségéről szerzett imádság alapján 1493-ra datálható. →Szűz Mária kis zsolozsmája mellett néhány egyéb imádságot és Petrarca hét bűnbánati zsoltárát tartalmazza. Korábbi birtokosa a Festetics család volt, 2001: az OSZK-ban őrzik, jelzete MNy. 73.  - Kiadásai: ~. Kiad. Volf György, Bp., 1885. (Nyelvemléktár 13.) -  ~ . Kiad. N. Abaffy Csilla, Bp., 1996. (Régi Magyar Kódexek 20.)  Cs.G.K.-M. E.

Itk 1895. (Horváth Cyrill: Világiak régi imádságos kv-ei.); 1905:149. (Katona Lajos: A  ~ bűnbánati zsoltárai.) - Gondán 1916. - Molnár-Simon 1976:118. -Tarnai-Madas 1991:605.

Festetics-kódex