🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társasága
következő 🡲

Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társasága, Franciscaines Missionaires de Marie, Institutum Franciscalium Missionarium a Maria, FMM: missziós női szerzetesi kongregáció. - Helène →Chappotin de Neuville alapította 1877: Missionaires de Marie néven, amikor 18-ad magával Ootacamundban (Ind.) kivált a →Mária Reparatrix Nővérek közül. 1882: a →Kisebb Testvérek Rendje befogadta őket a ferences családba, felvették a ~ nevet. 1890: kaptak p. jóváhagyást. A nővérek a hármas fogadalomhoz hozzáteszik: „Áldozatul hozom életemet az Egyházért és a lelkekért, és magamat az Oltáriszentség imádására és a missziók fáradalmainak szentelem!” - 1885: É-Afrikában, 1886: Kínában és Ceylon szg-én, 1887: Angliában, 1888: Svájcban, 1889: Belgiumban, 1892: Kanadában, 1895: Port-ban, 1897: Mozambikban, 1898: Japánban és Au-ban, 1899: Bpen, 1900: Spo-ban, 1903: Holl-ban és az USA-ban, 1904: Chilében, Curimon telepedtek meg. Nagy intézmények helyett kisebb közösségek működnek, előszeretettel szegénynegyedekben. - A ~ tevékenysége területe országonként alkalmazkodik a helyi körülményekhez, különös tekintettel a nők személyi méltóságának és jogainak elismertetésére. Felhasználják az evangelizálás minden módját és eszközét. Elemi isk-tól egyetemig tartanak fenn okt. int-eket. Az eü-ben kórházakban, szülőotthonokban, lepratelepeken dolgoznak. 1965: 423 rházban 11.060, 1995: 876 rházban 8245 nővér élt. - Mo-ra az alapítónő küldött 1899. VIII. 12: két nővért. Az →angolkisasszonyok segítették őket a magyar nyelv elsajátításában. 1890: újabb erősítés érkezett, s a kis csoport a Szabóky u. egyik bérházában óvodát és bölcsődét nyitott. Rendszeresen látogatták a környék szegényeit. Ajtajukra ki volt írva: „Egy tál meleg étel mindig kapható”. 1902: a Hermina út 19. sz. alatt jött létre új alapítás (→Szeplőtelen fogantatás templomigazgatóság), ez lett a mo-i anyaház. Hermina otthonukban tanulólányok laktak. - A m. nővérek egy része kiképzés után misszióba került. Indiába 1906 k. Klübenstein Anna Hermána, Kuczmann Ilona Katalin, Orliczky Anna Aranka, 1916 e. Zmertych Ilona Oktávia, 1924: Szabó Margit Erzsébet, Kiss Margit Angyalka, →Pacza Erzsébet Györgyike, 1933: Marton Etelka Lenke, Pintér Júlia Gizella, Máter Petrúza; Kínába 1920 k. Wenchich Apollónia Romuálda, 1921: Ráfis Judit Valberta, 1926: Kálmán Mária Jolánta, Kovács Hermin Elisabeth, Nagy Ilona Anka, Nemcsics Róza Nikázia, Pittner Mária Agatoklia, Máter Tertulla, 1932: Bata Róza Rozula, 1933: Mayer Margit Edeltrúdisz, Popluhár Mária Ágota, Busák Mária Rogatilla, Decsi Amália Oringa; É-Afrikába: 1906 k. Dobos Ilona Johanna, később Gajdos Ilona Gordiána, Szabó Anna Lenárda, Murányi Mária Adéráma, Shronka Erzsébet Zita, Eördögh Istvánka; Belga-Kongóba 1927: Csemez Ilona Antalka orvosnő; Kanadába 1906 k. Morvay Teréz Sarolta, 1930 k. Matula Magdolna Frantíza; Peruba Kutyera Anna Georgia, Brazíliába Heffer Karolina Licínia, Pápay Mária, S. M. Leodovína. Ismeretlen helyre 1929: Ócsay Borbála Pongrácia. - A bpi ház nővérei bölcsődét és óvodát vezettek, népkonyhát létesítettek, iparisk-ban szabás-varrást, háztartási ismereteket tanítottak. Elsősorban árva és menhelyi gyermekeket oktattak, igyekeztek kezükbe kenyeret adni. A hímzőműhelyekben fiatal leányoknak és asszonyoknak biztosítottak szakképesítést. Néhány nővér a környék betegeit és öregeit tartotta számon, ezeket rendszeresen látogatták és gondozták. - 1944 őszén az üldözött zsidók tömegét rejtegették, számukra pápai védleveleket szereztek. A rház 30 gyermeknek és kb. 120 felnőttnek adott menedéket, élelmezésükről a zárda gondoskodott. A pápai nunciatúra menleveleinek fölhasználásával internáltakat szabadítottak ki különböző téglagyárakból, közreműködtek P. Köhler hegyeshalmi embermentő vállalkozásaiban is. A nyilasok 1944. XII. 20: behatoltak az int-be, az apácákat bántalmazták, a zárdát kifosztották, a zsidók zömét elhurcolták. - 1950: a feloszlatáskor a 157 magyar nővér közül 62 működött missziós országokban, a többi Füzesgyarmaton és Bpen. A Hermina úti tp. mellett mindig maradt néhány nővér. 1989: innen indult újjászervezésük, 1995: 23 nővér volt. **-H.V.K.

A ferencrendi Mária misszionáriusnők. Bp., 1924. - Miklósi 1936:157. - MEN 1943:323. - LThK II:1017. - BS V:1045. - AP 1980; 1995. - DIP IV:348. - Puskely I:295.