🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Felsőbánya
következő 🡲

Felsőbánya, v. Szatmár vm. (Baia Sprie, Ro.): 1. plébánia a v. egri, majd szatmári egyhm. nagybányai esp. ker-ében. 1333: már létezett. A város már I. (Nagy) Lajos és Zsigmond alatt kiváltságos kir. bányaváros. Pléb-ja az erdélyi, majd az egri ppséghez tartozott. 1452: Hunyadi János, Mo. kormányzója örök időkre e város plébtp-ának adományozta a város összes arany- és ezüstbányáinak →urburáját (tizedét), kárpótlásul az org-ért, melyet, mivel neki nagyon megtetszett, Zólyom várába szállíttatott, ahol a 19. sz. elején tűzvész martaléka lett. 1465: Mátyás kir. az adománylevelet megerősítette. 1547: a tp. az urburával együtt a prot-oké lett. 1690: a kat-ok visszaszerezték tp-ukat, és I. Lipót kir. elrendelte, hogy az urburát a tp. számára pontosan fizessék. 1873. II. 21: kir. rendelet az urbura további fizetését  megszüntette, az addig összegyűlt tőke a kincstáré maradt. Schlauch Lőrinc pp. elérte, hogy 1881. XI. 4: a kir. a ~i tp-pénztárt kivonta a kincstár kezelése alól és a →szatmári székeskáptalan gondjaira bízta. Az átadás 1884. X. 14: történt azzal a megkötéssel, hogy a tp. költségei után fennmaradó összeget oktatási célra kell fordítani. Ez fellendítette ~ isk-ügyét. - A pléb-t 1690: alapították újra, a jezsuiták missziót nyitottak, s vezették a pléb-t 1773-ig. Mai Nagyboldogasszony-tp-át 1858: építették. Kegyura 1880: a Pénzügymin. Anyanyelve 1880: m., rum., 1904: m. Anyakönyvei 1719-től. - A Tischler Albin zajtai plnos tervezte kálváriakpnát 1848. V. 7: áldották meg. A kpna előtt álló kereszten Nagy Károlyné Hajós Ilona festette Krisztus-kép. A stációképeket a kpna külső falára festették, bányakristályokkal díszítették, a képeket 1945 u. ellopták. Helyettük 1980: Köller Károly új keresztutat festett. A kpna bányász-zarándokhely, húsvétkor a szert-ok egy részét is itt végzik. - Filiája 2000: Felsőtótfalu (az egykori →Giródtótfalu). - Plébánosai: 1333 k. János; 1387 k. Jakab; 1690-től jezsuiták: Ravasz Ferenc, 1697: Székely Ferenc, 1721: Ravasz Ferenc, 1733: Schendl Fridrik, 1739: Lienbiczky János, 1743: Kövér András, 1748: Bojda András, 1751: Kövér András, 1752: Liebniczky János, 1754: Buzás János, 1756: Vargyai Mihály, 1757: Monsperger András, 1759: Liestyán Mózes, 1764: Lehel György, 1770: Saitl Mihály; 1773-tól egyhm-sek: Tájer György, 1785: Eötvös Ferenc, 1794: Linczy Ferenc, 1813: Schlachta Márton, 1825: Schmoczer József, 1832: Banovics János, 1840: Pilászy Mihály Félix, 1858: Ujhelyi Alajos, 1862: Böhm Ágoston, 1879: Hazslinszky József, 1890: Pemop Antal, 1901: Pály Ede, 1925: Reiter Endre, 1925: Rónai István, 1931: Czumbel Lajos, 1941: Tempfli István, 1942: Kertész (Czier) Pál, 1945: Mézmer István, 1973: Buchmüller István, 1995: Ulmer Mihály, 2003: Dudás Miklós. - 1919 u.-1928 u.: polg. leányisk. működött nyilvánossági jog nélkül. - 2. g.k. esperesség és parókia a v. munkácsi egyhm-ben. 1793: alapították. Tp-át Nagyboldogasszony tiszt. sztelték. Anyakönyvei 1786-tól. 1948. X. 21: „visszafogadták” az ortodoxiába. - Lakói 1840: 2625 r.k., 1085 g.k., 52 ev., 1315 ref., össz. 5080; 1910: 2304 r.k., 1241 g.k., 587 g.kel., 4 ev., 14 ref., 4 unit., 268 izr., össz. 4426; 1940: 2086 r.k., 1471 g.k., 18 g.kel., 16 ev., 388 ref., 4 unit., 309 izr., össz. 4292; 1943: 2397 r.k.; 1992: 2900 r.k., össz. 16.100; 2000: 2090 r.k. **-B.L.B.

1. Rupp II:367. - Schem. Szat. 1901:54; 1904:190; 1931:46. - Gerecze II:767. - Barabás 1929:77. - Bura 2003:46. - 2. Schem. Univ. 1842:609.

Felsőbánya


Felsőbánya: plébánia a szatmári egyházmegye nagybányai esp. ker-ében. – Nagyon régi plébánia, mely a reform. idején megszűnt. 1690: újraalapították. Mai Szűz Mária mennybevétele-tp-át 1848–58: építették. Plébánosa Ulmer Mihály. Hívek száma 1998: 2100. – Filiája: Giródtótfalu (hívek száma:100). – Kálváriája másodikként épült az egyhm-ben. A Tischler Albin zajtai plnos tervezte kálváriakpnát 1848. V. 7: szentelték. Az előtte álló kereszten Hajós Ilona Nagy Károlyné festette Krisztus-kép. A stációs képeket a kpna külső falára festették, bányakristályokkal díszítették (ezeket 1945: ellopták), helyükre 1980: Köller Károly műkedvelő festő új képeket festett. A kpna bányász-zarándokhely, húsvétkor a szert-ok egy részét ott végzik. - B.L.B.

Schem. Szat. 1998. – R.k. naptár 2002. Szatmárnémeti, 2001:109. (Hitter Ferenc: A ~)