Magyar Katolikus Lexikon > F > Fejérkövy


Fejérkövy István, Fejérkői, Fehérkövy (Kóny, Győr vm., 1522.-Pozsony?, 1596. nov. 20.): prímás-érsek. - 1559-63: győri knk. és szegyh. főesp., az isk-ügy fejlesztésével tűnt ki. Gregoriáncz pp-kel együtt a kápt. isk-ja számára megszerezték a kihalt johanniták kónyi birtokát. A kir. 1567-1593. VII. 19: pannonhalmi korm. főapáttá, később a bakonybéli és a dömölki apáttá nevezte ki. 1571. I. 26-1573. V. 15: tinnini cpp. 1572. X. 27: veszprémi mpp. 1575: megkapta a lövöldi karth. ktort is. 1579: kir. kancellárh. 1587. I. 2: a pozsonyi m. kamara elnöke. 1587. VIII. 13-1595: kir. helytartó és nyitrai mpp. Az egyhm-t Radovich Péter knk., kápt. helynök kormányozta. 1588: kir. helytartó. 1596. VI. 17: Rudolf kir. esztergomi érs-ké nevezte ki. P. megerősítést egyik ppségre sem kapott. - M: Imádságoskönyv. Prága, 1594. (elveszett, 18. sz. adat alapján feltételezhető; vsz. →Pázmány Péter Imádságoskönyve [Grác, 1606] forrása) - Utóda a tinnini c-en 1573. V. 15: Mossóczy Zakariás, 1587. XII. 22: Veszprémben és 1596. VII. 10: Nyitrán Forgách Ferenc, Esztergomban 1597. I. 22: Kutassy János. 88

Mendlik 1864:50. (56.) (s.v. Fejérkői; 1578: veszprémi pp.), 56. (41.) (s.v. Fejérkövy; 1587-96: nyitrai pp.), 28. (54.) (s.v. Fehérkövy; 1596: érs.) - Idők Tanúja 1866. IX. 27. (40.) - Gams 1873:423. (1571. I. 26-1573. V. 15: tinnini pp.), 386. (60.) (1573. V. 15-1587: veszprémi pp.), 376. (45.) (1587-†1596: nyitrai pp.), 380. (57.) (1596. VI. 7-†1596. XI. 20: esztergomi érs.) - Schem. Jaur. 1876:25. (384.) (1567: tinnini pp.) - Fraknói 1895:263. - Schem. S-K-S. 1902:10. (42.) - Szinnyei III:271. - Pallas VI:782. - Eubel III:333. (s.v. Fejerkuvy; 1571. I. 26: tinnini pp.), 352. (s.v. Fejerkövy; 1573. V. 15: veszprémi pp.), 277. (s.v. Fejerchevius; 1588. XII. 19: nyitrai pp.), 323. (1596. VI. 7: esztergomi érs.) - Religio 1910:328. (Cserenyey István: Nyitra pp-ei a 16. sz-ban) - Schem. Nitr. 1912:7. (19.) - Bedy 1938:374. - Schem. Vesp. 1916:XVIII. (55.); 1975:24. - Schem. Strig. 1982:56. - RMNy I:751. - MTK II:409.

Fejérkövy István prímás-érsek