Magyar Katolikus Lexikon > F > Fehérgyarmat


Fehérgyarmat, 1979-től város, Szabolcs-Szatmár-Bereg m.: plébánia az egri, a szatmári, majd újra az egri főegyhm-ben, 1993. V. 31-től a debrecen-nyíregyházi egyhm. szatmári esp. ker-ében. - Tp-át 1332 e. ismeretlen tit-ra sztelték. Lakói 1550 u. ref-ok lettek, a kk. tp-ot többször átépítették. A pléb-t 1750: alapították újra. Nagy jótevői a Klobusiczky és a Károlyi család. 1771: kis, fatornyos tp-ot építettek, a saját költségén épített Szt Péter és Pál tp-ot 1816: Klobusiczky Péter pp. sztelte föl. Főoltárképét a bécsi Maurer festette. 1900. V. 25: a tornyot, a tetőzetet és a harangokat tűzvész pusztította. Harangjait 74,6, 62,2, 46,5 cm átm. 1922: Szlezák László, 37,6 cm átm. 1901: Thury János és fia öntötte Bpen. Org-ját (1/5 m/r, op. 717.) 1899: a →Rieger gyár építette. Anyakönyvei 1736-tól. - Filiái 1904: Borzova, Cégény, Cégéndányád, Fülpös, Fülpösdarócz, Géberjén, Kérsemjén, Kisar, Kömörő, Mánd, Matolcs, Nábrád,  Panyola, Penyige, Zsarolyán; 2003: Kölcse, Jánkmajtis. - Plébánosai: 1333: Miklós; 1750: Moldvay Mihály, 1760: Tóth István, 1773: Kotucs Mátyás, 1774: Molnár József, 1782: Mursics Pál, 1805: Dózsa Antal, 1811: Verzár György, 1814: Hámborszky János, 1825: Pap-Szurovics Antal, 1835: Varga István, 1845: Gyöngyössy György, 1846: Haraszthy Pál, 1854: Újhelyi Alajos, 1858: Vagner Antal, 1874: Rátz Pál, 1882: Erdőssy Ervin, Gáspárdy Rudolf, 1902: Vanyek Ferenc, 1921: Erdélyi Alajos, 1925: Bart Mihály, 1946: Melau Ferenc, 1947: Gyulai Mihály, 1953: Nádasi László, 1955: Luczky Ferenc, 1958: Leszó Károly, 1961: Ritli Gyula, 1977: Tirtsi István, 2002: Ruszki Gábor. - Lakói 1840: 247 r.k., 8 g.k., 2597 ref., 160 izr., össz. 3012; 1910: 314 r.k., 135 g.k., 4 g.kel., 8 ev., 3544 ref., 621 izr., 1 egyéb vall., össz. 4627; 1940: 681 r.k., 231 g.k., 20 ev., 4067 ref., 2 g.kel., 774 izr., 4 egyéb vall., össz. 5779; 1983: össz. 8712; 2003: 954 r.k., 453 g.k., 5967 ref., össz. 8785. - 1948: 2 tanerős r.k. ált. isk-jában 99 tanuló. **

Schem. Szat. 1901:34; 1904:134. - Gerecze II:767. - Soós I:583. - Schem. D-Ny. 1995:88. - Patay 1996. - Schem. D-Ny. 2003.

Fehérgyarmat