🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fehér Atyák
következő 🡲

Fehér Atyák, Missionarii Africae, Patres Albi, PA: fogadalom nélküli klerikus kongregáció. - 1868: alapította Ch-M-A. →Lavigerie az afrikai missz-k számára. 1908: nyertek p. jóváhagyást. A tagok esküvel kötelezik magukat a halálig tartó missz. munkára. - Képzési rendjük szerint a novíciátust és a fil. kurzust hazájukban, a teol-t a rend fro-i, belgiumi, angliai v. kanadai iskoláiban végzik. A fölszentelt papokat továbbképzik Angliában v. Fro-ban, végül megtanulják működési területük afrikai nyelvét. A laikus testvéreket 3 nemzetk. közp-ban képzik ki. Misszionálásuk sajátossága: 4 é. →katekumenátus után keresztelnek, s mivel nyelvileg és kulturálisan alkalmazkodnak a misszionált területhez, gyors és mély kapcsolatot találnak a nép minden rétegével. Fő céljuknak tekintik a bennszülött klérus nevelését. Segítőjük a →Fehér Nővérek kongr-ja. - 1980: 713 házban 3098 rtag, köztük 2699 pap, 1990: 506 házban 2563 rtag, köztük 2183 pap, 1995: 473 házban 2404 rtag, köztük 2040 pap élt. **

LThK X:1013. - Puskely I:273. - AP 1996:1471.