Magyar Katolikus Lexikon > F > faragó


faragó (lat. sculptor, ném. Schnitzer): ősi →kézműves mesterség. - A szakosodó famunkások (ács, asztalos, kádár stb.) megjelenésével és elterjedésével csak falun tevékenykedett tovább, de ott is családonként önellátásra dolgozott, a 18. sz. során innen is kiszorult. Puha- és keményfa rönk, deszka, léc, ág, gally anyagból bárd, balta, véső, kés, vonó, fűrész, fogó, kalapács, faragószék használatával mindenes faműves volt: házat, gazd. épületet, kerítést, házi berendezést, bútort, sokféle edényt (a tálkától a teknőig), használati tárgyat, gazd. eszközöket (a szekértől, talicskától a kölyűn, hordón át a gereblyéig), mindent megcsinált, kizárólag fából. B.I.

Bogdán 1984.

Faragó Ferenc (Brassó, Brassó vm., 1905. márc. 28.-): teológiai tanár. - A gimn-ot Brassóban, a teol-t Gyulafehérvárt és a Pázmáneumban végezte. 1927: pappá szent., teol. dr. Kp. Csíksomlyón, 1928: Székelyudvarhelyt, 1929: Kolozsvárt. 1929: teol. tanár és tanulm. felügy. Gyulafehérvárt, 1941: a kolozsvári Bölcseleti és Hittud. Főisk. és papnev. int. alig-ja. Az →Erdélyi Katolikus Akadémia tagja. - M:„Krisztus követségében járunk”... Gondolatok a vasárnapi szentleckékről. Bp., 1944. - Szerk. 1928-29: a Mária Kongregáció Oltáregylet c. rovatát, ennek önálló lappá tétele után fel. szerk-je 1929. X. 1-1931. VII: Az Oltár c. oltáregyleti lapnak. - Betűjegye: F.F. 88

Cat. AJ 1935; 1943:54. - Monoki 1941:127. - Pilinyi 1943:165. - Gulyás 1956:546. - Gulyás VIII:178.

Faragó János (Aracs, Torontál vm., 1889. júl. 14.-Aracs, 1935. nov.): teológiai tanár. - A középisk-t Temesvárt, a fil-t és teol-t Fribourg-ban végezte, 1914. XI. 24: pappá szent. 1919: a temesvári hittud. főisk. bölcs- és szentírástud. tanára. - M: A csanádi kisebb papnevelde tört. Szt Gellérttől napjainkig 1030-1925. Temesvár, 1925. - A teremtett világ időbeli kezdetének metafiz. kérdése. Bp., 1926. (Klny. Religio) - Argumenta quae D. Thomas ut unice demonstrativa affert ad probandam Dei existentiam sunt... Temesvár, 1927. - De demonstratione metaphysica Dei existentiae seu Deum esse... Uo., 1927. - Az isteni gondviselés Aquinoi Szt Tamás szerint. Uo., 1927. - A jellem. Arad, 1930. - Szerk. Temesvárt 1922. IV-1926. XII: az Egyh. Szle c. havilapot. 88

Schem. Csan. 1916:158. - Erdélyi lex. 1928:88. - P. Hírl. 1935. XI. 27. - Monoki 1941:34. - Gulyás VIII:185. (a SZIA tagja volt!)

faragó