🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Főbe
következő 🡲

Főbe (gör. 'a tiszta'): pogánykeresztény nő Rómában, aki a kenkreai egyház szolgálatában állt (→diakonissza). - Pál a róm. hívek figyelmébe ajánlotta (Róm 16,1); vsz. ~ vitte Rómába a →Rómaiaknak írt levelet. **

BL:448.