🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Füzesabony
következő 🡲

Füzesabony, Heves m.: 1. esperesség az egri egyhm-ben. Plébániái: Besenyőtelek, Egerfarmos, Kerecsend, Mezőszemere, Mezőtárkány, Szihalom. - 2. plébánia. 1261: Obon. Tp-át 1332 e. Ker. Szt János tit. sztelték, a mait 1731-35: G. B. →Carlone építette, 1816: oldalhajókkal bőv. A törökök 1700 e. elfoglalták. 1711: alapították újra. Org-ját (1/12 m/r, op. 606.) 1897: a →Rieger gyár építette. A tp. tornyát a háborúban találat érte. Harangjait a rekvirált, de be nem olvasztott darabok közül kapta: 1925: 50 cm átm. a Harangművek Rt., 1927: 100 cm Seltenhofer Frigyes fiai, 1933: 75 cm átm. Klein K. Oszkár kudzsiri (Hunyad vm.) mester a backamadarasi (Maros-Torda vm.) ref. tp. számára öntötte. - Régészeti emléke egy bronzkereszt és egy 10. sz-ra keltezhető edény, melyek egy gyermeksírból kerültek elő a Réthy-tanya közelében. - Kegyura 1880: az egri érs. - Plébánosai: ferencesek: Olasz Márton, 1720: Farkas János, 1724: Bokros Ferenc, 1727: Verebélyi Márton, 1733: Markó Gergely; majd 1753: Wosalick György, 1759: Lutecky János, 1760: Orosz Mátyás, 1767: Nyitrai Gáspár, 1776: Csomortányi Antal, 1783: Kozma Pál, 1804: Koch Kristóf, Gégel József, 1829: Pálma Pál, 1837: Velasco Vince gr., 1847: Medgy János, 1893: Géczy József, 1895: Less Lajos, 1924: Barsy József, 1943: Fülöp Péter, 1944: Fügedi István, 1958: Katona István, 1965: Devánszk Imre, 1978: Decse István, 1990: Dinya Vince SVD, 1994: Gubala Róbert. - Lakói 1840: 2429 r.k., össz. 2429; 1910: 5065 r.k., 14 g.k., 19 ev., 62 ref., 1 unit., 211 izr., össz. 5372; 1940: 5813 r.k., 18 g.k., 7 ev., 123 ref., 170 izr., 2 egyéb vall., össz. 6133; 1983: r.k., össz. 7473; 1990: össz. 8020. - 1948: 15 tanerős r.k. ált. isk-jában 675 tanuló. - 2000. XI: ~hoz tartozik az 1206. sz. Petőfi Sándor cserkészcsapat. **

Gerecze II:361. - Aggházy II:98. - Genthon 1959:99. - Patay 1959, 1982. - MJ - Egri Múz. Évkv-e 1978/79. (Szabó J. Gy.: Árpád-kori telep és temetője Sarud határában IV.)

Füzesabony