🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fülek
következő 🡲

Fülek, v. Nógrád vm. (Filakovo, Szl.): 1. vár. A tatárdúlás (1241-42) után építtette a Kacsics nemzetség. Fontos utak kereszteződését védte. 1320: Károly Róbert ostrommal vette el Csák Mátétól. Ezután kir. vár. 1451: rövid időre megszállták a husziták. Később a Perényi, majd a Bebek család birtokolta. A török közeledtével megnőtt katonai jelentősége, Bebek Ferenc jelentős erődítéseket végeztetett rajta. 1553: árulás miatt török kézre került. 1593: a ker. csapatok visszafoglalták. Bocskai, majd Bethlen csapatai megszállták. 1682: Thököly török segítséggel bevette, később felrobbantotta. Azóta pusztul. Az alacsony dombon álló, szabálytalan alaprajzú várat utóbb olaszbástyás védőövvel erősítették. A belső várból jelentős romok állnak, a külső nagyrészt elpusztult. - 2. esperesség a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm-ben. Plébániái 1913: Bolyk, Fülekpüspöki, Füleksávoly, Guszona, Ipolygalsa, Osgyán. - 3. plébánia. Tp-át 1397 e. ismeretlen tit. sztelték. A törökök 1544: elfoglalták, 1694: alapították újra, 1700-tól ferencesek gondozták. Mai Nagyboldogasszony tp-át 1726: építették. Anyanyelve 1940: m., szl. - Lakói 1940: 4626 r.k., 17 g.k., 4 g.kel., 328 ev., 228 ref., 2 unit., 205 izr., 5 egyéb vall., össz. 5414; 1970: össz. 7822, 66,5%-a magyar, 1991: össz. 10.421, 6736 r.k., 7064 m.  (67,59%); 2001: össz. 10.198, m. 6568 (6440%). - 3. Nagyboldogasszony ferences konventjét 1484. e. a Perényiek alapították az obszerváns ferenceseknek. 1523: a szalvatoriánus prov-é lett.  1545-ig volt gvárdiánja, vsz. a reformációt követően Bebek Ferenc szüntette meg. A vár visszafoglalása után 1610-19: a szalvatoriánusok visszatértek, 1619: Bethlen Gábor hadai felégették. 1629: visszaállt a konvent. 1668-: a Koháry család bőkezűsége segítette, isk-t is nyitottak a ferences növ-eknek. 1682: Thököly Imre hadai feldúlták, 1694: a barátok visszatértek. 1725-30; Koháry István segítségével tp-ot (ez a plébtp!) és zárdát építettek. 1727: konvent. 1757: a kapisztránus prov-é. 1924-38, 1947: a szlovákiai szalvatoriánus prov-é. Bá.B. - ** - H.F.

1. Varjú 1932:56. - Vártúrák III:265. - 2. Schem. Ros. 1913:47. - Gyurgyik 2002. - 3. Fridrich II:162. - Szabó 1921:253. - Karácsonyi 1923. II:49.g

Fülek