🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Földes
következő 🡲

Földes Anna, gutori; Wéger Jánosné (*Csíksomlyó, Csík vm., 1880. okt. 1.–): óvónő. – Szülők: József; csíktaplocai Györgypál Veronika; férje Wéger János (1875–) pénzügyi tanácsos. A csíkszeredai polg. isk. után tanítói 1901: Sepsiszentgyörgyön óvónői okl. szerzett, 1901: ment férjhez; 1940: is Csíkszeredában élt. – Írásai (1902–): M. Szle (1902/05), gyulafehérvári Közművelődés (1909/15), Az Alkoholizmus Ellen (1912/13), Aradi Kat. Tudósító (1924–), A Nép, Brassói Lapok, Csíki Lapok, Csíki Néplap, Élet, Hírnök, Keleti Újs., Képes Krónika, M. Lapok, kolozsvári Napkelet, Temesvári Újs. – M: Rajzok. Kolozsvár, 1905. – Mária-dalok. Bp., [1913] – Egy cselédlány története. Szt Zita élete. Kolozsvár, 1926. (A Kath. Világ kvei 11.) – Székely ciprusok. Elbek. Uo., 1926. – Zengő hegyek alatt. Székely novellák. Csíkszereda, 1939. – Kolozsvárt 1929. XI. 1.–1930. VI. 15: a kéthetenkénti gyermeklap az Angyalkert és folytatása az Erdélyi Kis Pajtás 1930. I. 15–VI. 15: főmunk. – Betűjegye: W. F. A. (gyulafehérvári Közművelődés 1911) 88

Monoki 1941:5. – Gulyás IX:480.

Földes Klára Edigna SZLT (Jászladány, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1929. máj. 3.–): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja htb. ~ Nagyváradon 1947: tanítóképzőt végzett. IX. 8: itt lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-t 1956. VII. 19: uitt tette. – 1952: a jászladányi ált. isk-ban tanított. 1975. I. 1: nyugdíjazták. Ezután testvére, a jászapáti plnos házvezetőnője és mindenese. s. k.

Földes József (Nagymegyer, Komárom vm., 1842.–Csíksomlyó, 1897. aug. 24.): tanítóképzői ig. – A tanítóképzőt Győrött végezte, Magyarsókon (Nyitra vm.) kántortanító. 1863–: a csíksomlyói r. k. tanítóképző ped. tanára, 1868 k. ig.h-e, 1869–: nyugdíjazásáig ig-ja. – Verse: gyulafehérvári Közművelődés (1896) – M: Emlék. A legszebb m. dalok vál. gyűjteménye. A művelt ifj. sz. 1. (egyetlen) füz. Demeter Róberttel. Hangjegyekkel. Bp., 1876. – Egy-két jó tanács a gyermekek nevelésére. Csíksomlyó, 1880. – Ábnécés kv. (Hol? mikor?) – Írvaolvasás. (Hol? mikor?) – Direktori gyönyörűségek. Tréfás monológ. (Hol? mikor?) – János apó tapasztalatai. Történetek és jótanácsok a m. nép számára. Földes Zoltánnal. Kolozsvár, 1928. 88

M. Tanítóképző 1897:477. – EMIB 1928:11b. – Gulyás IX:511. (2 cikk)

Földes Zoltán (Csíksomlyó, Csík vm., 1884. okt. 15.–Budajenő, 1956. júl. 28.): tanító. – Apja József csíksomlyói ig-tanító. Csíksomlyón tanítói okl. szerzett, bár a kolozsvári Ferenc József Tud.egy. jogi drrá avatták, tanító maradt. 1929: az Erdélyi Kat. Akad. (1938: Pázmány Péter Társ.Í) tagja. – Írásai: A Hírnök, Pásztortűz, Vasárnap, Új Cimbora, Jóbarát, Erdélyi Tudósító (munk.) – M: Versek. Marosvásárhely, 1907. – A magyarságért. Ditró, 1913. – Harc és béke. Verseskv. Kolozsvár, 1916. – Gyermekek köszöntőkve. Üdvözlő versikék, köszöntők, levélkék többféle alkalomra. Uo., 1923. [2. kiad. 1925] – Mures-Turda (Maros-Torda) vm. földrajza az el. népisk. 3. oszt. sz. (Az új tanterv alapján) Uo.,1923. – Liziői Kis Szt. Teréz élete. Uo.,1925. (2. kiad. 1925) – Mennyei szép koszorú. Imádságok és énekek. Összeáll. Uo.,1925. (2. kiad. 1928., 3. kiad. 1930., 4.-5. kiad. 1935., 6. kiad. 1938., 7-8. kiad. 1943) – M. olvasókv. a r. k. el. népisk. 4. oszt. sz. Összeáll. és részben írta. Uo., 1927. – Az elveszett leány. Uo., 1928. (Katholikus Világ kvei 17. sz.) – Az endrédi leányvásár és más elbeszélések. Uo.,1928. (A M. Nép kvtára. 25.) – János apó tapasztalatai. Földes Józseffel. Uo.,1928. – Szívvel. Versei. Szováta 1928. – A tündöklő csillag. Szűz Szt. Imre hg. élete. Kolozsvár, 1931. (A Katholikus Világ Könyvei. 20. sz.) – Egészségtan a m. tannyelvű el. népisk. 7. oszt. sz. Kolozsvár, 1931. (Tudományok kve a m. nyelvű el. isk. 7. oszt. sz. 8.) – M. olvasókv /nyelvtannal/ a m. tannyelvű el. népisk. felső 5-8. oszt. sz. Simon Sándorral. Uo., 1931. (2. az 1936-iki új tanterv szerint átd. kiad.) – Szeráfi Szt Ferenc élete. Népiratka ~tól. [Szászváros, 1935] – Az Ó-Szövetség hősei. Kolozsvár,1938. – Testtan és egészségtan az el. isk. 5. oszt. sz. De anatómia si higiena pentru clasa V. primará. [Kolozsvár, 1939] (Cartea stiintelor. Tudományok könyve. A m. tannyelvű el. népisk. 5. oszt. 5.) – Testtan és egészségtan az el. isk. 7I. oszt. sz. De anatómia si higiena pentru clasa VII. primará. [Kolozsvár], 1939. (Cartea stiintelor – Tudományok kve. A m. tannyelvű el. isk. 7. oszt. II. M. rész. 5.) – Kolozsvárt 1929. XI. 1.–1930. VI. 15: a kéthetenkénti gyermeklap az Angyalkert és folytatása az Erdélyi Kis Pajtás 1930. I. 15–VI. 15: főszerk. kiadója. 88

EMIB 1919:6b, 37a, 1925:11a, 1926:8b, 1927:8a, 11b, 1928:4a, 15a, 1931:0a, 11b, 12a, 1935:12a, 1937:15b, 1938:12a, 19ö39:13a. – Várady–Berey 1937:715. Arck. – Monoki 1941:5.