🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fényi
következő 🡲

Fényi (1933-ig Pink) András (Tolcsva, Zemplén vm., 1912. nov. 9.-): gimnáziumi tanár. - A kecskeméti piar. gimn-ban éretts., a Pázmány Péter Tudegy-en 1933-37: tanári okl-et szerzett, 1939: drált. 1940: a Közp. Illetményhiv. rokkantellátási o-ának számellenőre, 1943: a bpi Áll. Zrínyi Miklós Gimn. tanára. - M: Telegdi Miklós (1535-1586). Bp., 1939. 88

Gulyás VIII:813.

Fényi Gyula, Finck, SJ (Sopron, Sopron vm., 1845. jan. 8.-Kalocsa, 1927. dec. 21.): csillagász. - Nagyszombatban 1864. IX. 24: lépett a r-be. Innsbruckban 1877: szent. pappá. Utolsó fog-át 1882. II. 2: Pozsonyban tette. Tanár gimn-okban, 1885-1913: a kalocsai Haynald-csillagvizsgáló ig-ja. Kutatóként a Nap légkörének fiz-jával, főként a protuberancia-jelenségekkel foglalkozott. Több mint 30 é. rendszeresen figyelte és lerajzolta a protuberanciákat. E vizsgálatai ismertté tették nevét és a kalocsai obszervatóriumot a világ csillagászai között. Tud. értékű sorozatot hozott létre (jelenleg a MTA debreceni Napfizikai Obszervatóriumában). Meteorol-val is foglalkozott, különösen a szélfordulások, valamint a légnyomás napi alakulásának törv-szerűségeit vizsgálta. Cikkeit 13 m. és külf. folyóir. közölte. Szerk. a Haynald-Obszervatórium Közlem. c. többnyelvű tud. sorozatot. Érdemeiért a M. Meteorol. Társulat tb. elnöke, a Pápai Tud. Akad. tagja, az Instituto solare internazionale tagja, majd tb. elnöke, a Società degli Spettroscopi Italiani tagja, a M. Földr. Társulat tb. tagja, a Stella csillagvizsgáló társ. tb. elnöke, 1915: a SZIA, 1916: a MTA l. tagja lett. - Fm: Meteorol. észlelések. Kalocsa, 1886-1888. - Astronomische Nachrichten. (1890: Über einen neuen Gesichtspunkt und neue Erklärungen auf der Sonne) - Protuberanzen. Bp., 1892. - A Haynald-Obszervatórium alapítása, leírása, tevékenysége. Uo., 1896. - A Napon észlelt jelenségek természetének magyarázata. Uo., 1900. - A napon észlelt jelenségek természete. Uo., 1918. - A nap légköri fiz-ja. Uo., 1918. - Die Periodizität der Protuberanzen der Jahre 1886-1917. Kalocsa, 1922. M.I.

Szinnyei III:385. - Angehrn Tivadar SJ: ~ SJ 1845-1927. Bp., 1928. - Magyar Kultúra 1928. I:49. (Terkán Lajos: ~ SJ 1845-1927) - JTÉ 1940:324; 1942:87. (Bíró Bertalan: A nap-kutató ~) - Gyenis 1941. III:28. - MTA tagjai 73. p. - Katona István Társaság Tanulmányai Kalocsáról 1971:279. (Holovics Flórián SJ: ~ SJ 1845-1927 szakirod. tevékenysége a csillagászat és a meteorol. terén)

Fényi Ottó József, OPraem (Koskóc, Zemplén vm., 1917. jan. 6.-Pannonhalma, 2002. márc. 6.): tanár, történész. - Gödöllőn 1934. IX. 8: lépett a  r-be. A teol-t Gödöllőn, Bpen, Innsbruckban, Einsiedelnben végezte. Jászóvárott 1939. VIII. 28: ünn. fog-at tett,  IX. 7: pappá sztelték. 1940: tanulmányúton Svájcban, 1941: gimn. és nevelőint. tanár Gödöllőn. 1948: kisegítő lelkész a váci egyhm-ben, 1951: ipari munkás. 1959: levtári kutatásokat végzett a székesfehérvári ppség és a Mezgazd. Múz. számára. 1964: Gerinczy Pál prép. megbízta a r. közösség vezetésével. 1974: a Mo-on élő jászóvári praem-ek adm-a. 1977: nyugdíjazták. - 1989: megkezdte a gödöllői int. újjáélesztését. 1990. II. 5.-1997. I. 6: kormányzó perjel, Gödöllőn rházat és tp-ot épített. 1992. IX: újra alapította a gimn-ot, irányította az építkezéseket, 1997-ig ig-ja volt. - M: A leleszi prépság alapítólevelének  m. szórványai. 1941. Kz. - Székesfehérvár évszázadai 3. köt. Székesfehérvár, 1977. (A székesfehérvári bazilika és a préposti rezidencia a 17. sz-ban) - SZJN 1977. Szerk. K.E.I.

Stefancsik-Kovács 1978:70.

Fényi Gyula SJ


Fényi Ottó OPraem (Koskóc, Zemplén vm., 1917. jan. 6.–Gödöllő, 2002. márc. 6.): tanár, történész.