Magyar Katolikus Lexikon > F > Félegyházy


Félegyházy József (Nagykároly, Szatmár vm., 1906. jan. 5.-Bp., 1982. febr. 14.): akadémiai tanár, kanonok, a SZIT alelnöke. - A középisk-t Nagykárolyban és Szegeden, a teol-t a bpi egy-en végezte, 1929: Nagyváradon pappá szent. és 1930: a teol. dr-ává avatták. 1931: Rómában skolasztikus bölcs-ből drált, s a p. okl-tanból is diplomát szerzett. 1931: a tanzenbergi (Klagenfurt m.) olivetánus apátságban fil-t tanított. 1932: a szatmárnémeti papnev-ben a fil. és egyhtört. tanára, 1935: váci egyhm-s lett, Soroksáron, majd Vác-Felsővárosban kp. 1938: Vácott a jog és az egyhtört. tanára. 1942: a bpi tudegy-en az egyetemes és hazai teol-tört. c. tárgy mtanára. 1947: p. kamarás. 1949: Mendén, 1953: Mezőtúron plnos. 1954: a KPI pref-a. 1959: a Hittud. Akad. kk. egyhtört. prof-a, 1956-82: a SZIT alelnöke. A váci székeskápt. éneklőknk-ja és pétermonostori c. apát. - 1944: a SZIA I. o. tagja. - M: Pázmány bölcselete. Bp., 1937. - A kk. egyh-a. Uo., 1939. (A ker. egyh. tört. 4.) - A tatárjárás tört. kútfőinek kritikája. Uo., 1941. - Vác egyhm. múltjából. Capita ex historia dioecensis Vaciensis. Szerk. Vác, 1941. - Br. Splényi X(avér) Ferenc váci pp. (1731-1795). Bp., 1942. - A teol. tud-ok egyetemes és hazai tört. 1. rész. A skolasztikus bölcselet. Uo., 1942. - A tegnap és a ma ppi diplomáciája. Pécs, 1942. - Werbőczy hármaskv-e és a kánonjog. Bp., 1942. - A váci ppség a tatárjáráskor. Vác, 1943. - Querschnitt der ung. kath. Kirchengeschichtschreibung (1936-1942). Bp., 1943. - Nagy Szt Gergely: A lelkipásztorság törvénykv-e. Ford. és bev. Uo., 1944. - Az Egyh. a korai kk-ban. Uo., 1967. 88

SZIA tagajánl. 1947:5. - Schem. Vac. 1980:129. - A Biblia világa Bp., 1981:309. (Életr.) - Szolg. 1982. 55:100. - Gulyás VIII:723.

Félegyházy József