🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fáy
következő 🡲

Fáy Dávid Alajos, SJ (Fáj, Abaúj vm. 1721. febr. 22.-Lisszabon mellett, Port., 1767. jan. 12.): misszionárius. - Ref. családban született. A jezsuitáknál tanult, 1736: katolizált, Bécsben belépett a r-be. Nagyszombatban tanult, itt, majd Sopronban és Győrött tanított. →Kayling Józseffel és →Szluha Jánossal missz-ba jelentkezett, 1752. V: kapták meg az engedélyt és Lisszabonba mentek. 1753. VI. 11: szálltak hajóra, s a 40 hajóból álló flotta 46 napi vitorlázás után érkezett meg Brazíliába, Maranhão (port.) szg-re. ~ útjai a São Marcos-öbölbe torkolló folyók mellékére korlátozódtak, a Pindaré menti →redukciókban tartózkodott hosszabb ideig. Kapcsolatba került több indián népcsoporttal, életükről, szokásaikról szóló közlései értékes forrásanyagok. Mivel a termtud-okban nem volt kellően jártas, földr. leírásai sok naivitást tartalmaznak. - Az amanayé indiánok miatt összetűzésbe került a port. hatóságokkal, így mielőtt még megérkezett volna →Pombal rendelete a jezsuiták kiutasításáról, ~t és több társát letartóztatták, és 1757 végén Parából hajón Port-ba toloncolták. Itt előbb a sp. határ közelében fekvő Almeida, majd a hírhedt Szt Julián-erőd (Lisszabontól Ny-ra) börtönébe került. - Fm: Fonseca, B.: Apologia pro societate Jesu. Ford. H.é.n. - 1753: Lisszabonból és Amerikából írt m. leveleit a M. Állam 1890: közölte. 88

Szinnyei III:217. (†1767. jan. 12.) - Lévay II:492.


Fáy (1932-ig Zummer) Ferenc Ervin, OPraem (Simontornya, Tolna vm., 1913. ápr. 3.–Szombathely, 1950. máj. 5.): tanár. – A pécsi ciszt. reálgimn-ban 1931: éretts. Csornán 1931. VIII. 15: lépett a r-be. 1932. VIII. 16: első, 1935. VIII. 21: örök fog-át uo. tette. A teol-t uo. és St. Maurice-ban végezte. Győrött VIII. 24: sztelték pappá. A bpi Pázmány P. Tudegy-en 1943: m–fr. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. – Szombathelyen 1942: gimn. tanár, 1948: hitoktató, segédlelkész. 1949: Zalaegerszegen kp., 1949: Szombathelyen kisszem. tanár. r.k.