Magyar Katolikus Lexikon > F > fáraó


fáraó: ókori egyiptomi uralkodó. - Egyiptomban maga a szó 'nagy ház' jelentéssel már az Óbirod-ban megvolt, de csak a Kr. e. 15. sz-ból, III. Tuthmószisz idejéből van adat arra, hogy az uralkodóra vonatkoztatták, s nem a palotára. - A Bibliában név szerint Hofra, Nechó, Sisák, Tirhaka szerepel; név nélkül a következők fordulnak elő: a) a ~, aki Ábrahám feleségét, Sárát háremébe vitte (Ter 12,15-20); b) a ~, aki Józsefnek tisztséget adott és akinek uralma alatt Jákob és családja bevonult Egyiptomba (40-47; →Izrael fiai Egyiptomban); c) a ~, aki „nem ismerte Józsefet” (Kiv 1,8), s aki a zsidókat elnyomta (1,8); d) ennek utóda (2,23), akinek uralma alatt Izr. fiai kivonultak Egyiptomból (→kivonulás Egyiptomból); e) a ~, akinek lányát Salamon feleségül vette, föltehetően II. Pszuszennész Taniszból (1Kir 9,16.24); f) a ~, aki a lázadó edomitát, Hadadot fölkarolta (11,14-22); lehetséges, hogy Amenemope (Kr. e. 1026-976) utóda, Sziamon; g) a ~, aki Jerobeámnak menedéket adott (11,40); föltehetően Sisák. **

BL:424.