🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fábry
következő 🡲

Fábry Ignác (Sátoraljaújhely, Zemplén vm., 1792. júl. 28.-Kassa, 1867. jún. 24.): megyéspüspök. - A gimn-ot és a fil-t Kassán, a teol-t Pesten a KPI növ-eként végezte. 1813. IX. 1: teol. dr. 1815. VIII. 1: pappá szent. Kassán ppi levtáros, 1817: titkár. 1821: Monokon lelkész. 1834: Lonovics József irodaig-ja Temesvárt, 1835: oldalknk., ált. helynök, 1843: bosoni vál. pp., 1847: a nagyváradi tanker. kir. főig-ja. 1848: kápt. helynök. A szabharc idején visszavonultan élt, mégis megidézték a nagyváradi vértörvényszék elé. Ártatlan lévén szabadon bocsátották. 1852. II. 5: kinev., IX. 27: megerősített kassai mpp. XI. 30: szent. föl Kassán. Sokat áldozott isk-kra és jótékony célokra, renováltatta a kassai szegyh-at. - 1855: p. trónálló, 1857: titkos tanácsos, 1859: szentjobbi c. apát. - Utóda a bosoni c-en 1852: Viber József, Kassán 1868. III. 13: Perger János. 88

LBE:55. (1845: bosoni vál. pp.) - Palásthy Pál: Gyászbeszéd ~ kassai pp. temetése alkalmával. Pest, 1867. - EME VIII:149. - Gams 1873:370. (6.) - Szinnyei III:48. - Pallas VI:636. - Ambrus 1892:261. - Abaúj vm. 1896:288. - Schem. Cass. 1899:8. (6.) - Wick 1941:347. (†jún. 25.) - Ritzler-Sefrin VIII:189. (*júl. 24.)

Fábry Jakab, nagyszuhai (Nagyszuha, Gömör vm., 1687 k.-Nagyvárad, 1757. febr. 19.): választott püspök. - A teol-t Nagyszombatban végezte, 1712. I. 24: pappá szent. Vásárúton, 1714-19: Nádszegen, 1719. IV. 13: Galántán plnos és 1728: esp., 1730: váradi knk., helynök Kalocsán, VIII. 15: csúti prép., XII. 30: a kápt. beiktatta, 1737: dulcinói vál. pp., 1739: Nagyváradon helynök. - Utóda a dulcinói c-en 1759. VI. 15: Salbeck Mátyás. T.E.

LBE:185. - Némethy 1894:562. - Schem. Mv. 1896:148.

Fábry Jenő (Zenta, Bács-Bodrog vm., 1908. nov. 12.-Zenta, 1968. szept. 20.): plébános, népdalgyűjtő, helytörténetíró. - A középisk-t Zentán, a teol-t Zágrábban végezte. 1932. I. 24: Szabadkán pappá szent. Martoson, Szabadkán és Zentán kp. 1939: a zentai Szt Ferenc egyhközs. plnosa. Hosszan tanított a zentai gimn-ban, majd a szabadkai szem-ban. Hittankv-et szerk. - M: Zenta földr-a. Zenta, 1965. - Zenta tört. 1526-ig. Uo., 1965. - Száras kútgém, üres válú. Juhásznóták, betyárdalok, balladák Zenta vidékén. Gyűjtötte Burány Bélával és Tripolszky Gézával. Uo., 1966. - Szenta(!) a török uralom alatt. Uo., 1967. - Két szivárvány koszorúzza az eget. 142 népdal Zentán és vidékén. Gyűjtötte Burány Bélával. Uo., 1969. 88

Két szivárvány koszorúzza az eget (Tripolszky Géza: In memoriam ~ 1908-1968) Zenta, 1969. - Szolg. 1969. 1:95.