🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fábián
következő 🡲

Fábián, Szt (Róma-Róma, 250. jan. 20.): Szt Anterosz utódaként 235. I. 10-250. I. 20: pápa. - Caesareai Euszébiosz szerint isteni jel (a fejére leszállt egy galamb) mutatta meg a népnek, hogy Anterosz utóda lesz. P-sága békés időszakra esett, így rendezni tudta a róm. egyh. életét. A várost 7 körzetre osztotta, s egy-egy diákonusra bízta az ügyintézést. A katakombákban rendezte a vt-k sírjait. Az afrikai Lambesi pp-ét, Privatust megfosztotta hivatalától, mert eretnekséggel és botrányos életével méltatlanná vált rá. Zsin-ot hívott össze, hogy ítélkezzék →Origenész igazhitűsége fölött, aki levélben igazolta magát előtte. A hagyomány ~nak tulajdonítja még Pontianus p. ereklyéinek átvitelét Szardínia szg-éről Rómába és Gallia 7 első pp-ének küldetését. ~nak oly nagy tekintélye volt, hogy Decius cs. így nyilatkozott: „Szívesebben látnék egy trónkövetelőt, mint ~t Rómában”. A Decius-féle üldözés egyik első áldozata ~, a Callistus-katakomba p-sírboltjába temették. Sírföliratát 1854: megtalálták. Attrib-ai: galamb, kard. - Ü.: Sebestyénnel együtt jan. 20., a népi kalendáriumban Közép-Eu-szerte az első tavaszébresztő nap, mert e napon kezdenek „mézgásodni”, azaz nedvet szívni a fák. - Utóda 251. III: Szt Kornél. T.J.

LThK III:1331. - BS V:425. - Mondin 2001:26. (236-tól pápa, †jan. 10.)

Fábián (11. sz.): érsek. - Fehérvári prép., 1083: kancellár, Szt Imre legendájában is szerepel. 1094: kalocsai érs. A MA sem a kir. kancellárok, sem a kalocsai érs-ek között nem említi. - Utóda 1103: Ugolin. T.E.

Mendlik 1864:78. (8.) (1094: érs.) - Gams 1873:371. (1093: bácsi pp.[?], Albert nevénél említi) - Balics 1890:616. (bácsi érs.) - Pauler I:150. - Schem. Col. 1942:15. (4.)

Fábián (†1498 k.?): fölszentelt püspök. - Várday István kalocsai érs. kérésére nevezte ki II. Pál 1467. VI: az akkor dersi javadalmas prép. ~t epifániai pp-ké (bullájából nem derül ki, hogy előde, Bácsi Péter meghalt-e, v. más ppségre helyezték). Kalocsán és Bácsban lakhatott mint Várday spp-e, az egyhm-ben főpapi teendőket végezhetett. - Utóda az epifániai c-en 1498. VIII. 17: Francisci Mihály OSPPE. T.E.

Érdújhelyi 1899:49.

Fábián Ambrus Zsigmond, OSB (Bozzai, Vas vm., 1809. aug. 22.-Sopron, 1878. dec. 9.): tanár. - 1827. X. 16: lépett a r-be, 1832. IV. 24: ünn. fog-at tett, 1835. VII. 11: pappá szent. 1835: Pannonhalmán hitszónok. 1836: Sopronban, 1846: Pozsonyban gimn. tanár, 1850: Pannonhalmán főisk. tanár, 1854: Győrött gimn. tanár, 1859: Sopronban hitszónok, 1870: rházi lelki atya. - Az Egyetemes M. Encyclopaedia munk. - M: Ó- és úsz-i tört. Schmid Kristóf nyomán a tanuló ifj. számára. Pozsony, 1845. (2. kiad. 1845) - Örömdal Cherrier A. pozsonyi tanker. főig. beigtatásakor. Uo., 1846. - A kat. egyh. tört. és az isteni tiszt-nek szelleme. Hepp és Terklan után... Uo., 1847. - A kat. egyh. tört. a középtanodai ifj. számára. Pest, 1850. (2. kiad. Eger, 1863) 88

Szinnyei III:11. - PN 1986:67. (446.)

Fábián Árpád (Kassa, v. Abaúj-Torna vm., 1926. okt. 28.-Bp., 1986. máj. 14.): megyéspüspök. - A teol-t prem. növ-ként Gödöllőn kezdte, Vácott az egyhm. szem-ban fejezte be. 1951. VI. 17: itt szent. pappá. Gödöllőn hitokt., 1955: Kiskunfélegyházán, 1958: Vácott kp. 1960: ppi titkár. 1964: teol. dr. 1965: Rómában a PMI növ-e, 1967: a lateráni egy-en kánonjogi dr. 1968: a PMI régense, 1969: rektora. 1972. II. 8: clypiai cpp-ké, szombathelyi ap. kormányzóvá nevezték ki, III. 16: Bpen szent. pp-ké. 1975. I. 7: mpp. - M: A II. Vat. Zsin. tanítása. Szerk. Cserháti Józseffel. Bp., 1975. - A 200 é. szombathelyi egyhm. emlékkv-e. Szombathely, 1977. Kiadta. **

MKA 1984:329.

Fábián Gáspár (Székesfehérvár, Fejér vm., 1885. jan. 2.-Bp., 1953. jan. 13.): építész. - A székesfehérvári főreálisk-t és 1908: a műegy. építészmérnöki karát elvégezve 1918: közg. mérnöki okl-et szerzett, 1920: közg-ból drált. Kezdetben Aigner Sándor és Kauser József építészek, majd Nagy Virgil műegy. tanár asszisztense. 1910: Olo-ban ösztöndíjas, hazatérve Bpen telepedett le. Részt vett a bpi Örökimádás-tp. építésében, majd a Jézus Szt Szíve-tp. főoltárán dolgozott. Az I. vh-ban a szerb és az orosz fronton szolgált, utászfőhadnagyként szerelt le. Össz. több mint 40 tp-ot és kb. 30 középületet, főleg isk-t tervezett és épített; jelesebbek: 1908: a babócsai kegyúri tp., a pécsi, 3000 hívőt befogadó Pius-tp., Bpen a IX. ker. (Üllői u.) Szt Kereszt-, a VI. ker. (Szondi u.) Szt Család-, a IX. ker. (Mester u.) Szt Vince-, a szolnoki Szt István-, a szegedi Jézus Szt Szíve-tp., a balatonfüredi, a badacsonytomaji (kizárólag bazaltból épített), a sződligeti, az újdombóvári s a zagyvapálfalvi plébtp-ok; 1928: a székesfehérvári Prohászka Ottokár-tp-terve 1. díjat nyert; a kalocsai jezsuita koll., a székesfehérvári nőnev. új zárdaisk-ja, árvaház és aggint., 1913: a jászapáti gimn., 1920: a redemptorista nővérek bpi Szt Margit Gimn-a és rháza kpnával és díszteremmel; a fiumei erdészeti székház, a szekszárdi és a nyíregyházi megyei közkórház stb. Épületeiben román kori és barokk stíluselemeket alkalmazott. - 1906-10: b. munk. a Fejérm. Naplónak, munk. a Kat. lex. 1-4. köt-ének. A közp. Egyházműv. Tanács tagja, 1936: a SZIA IV. o. tagjának ajánlották. - M: Bp. új városházának elhelyezése a Dunaparton. Bp., 1918. (Klny. Vállalkozók Lapja) - A bpi Dunapartok építőműv. jelentősége. Uo., 1918. (Klny. Építő Ipar - Építő Műv.) - A lakás és telekár kérdései. (Dri ért.) Uo., 1920. - Életem. Főbb alkotásaim. Szeged, 1935. - M. fogadalmi emléktp-ok. Uo., 1935. - Nagy m. építőművészek. 1. r. Bp., 1936. - Isten kőmívese. Reg. Uo., 1940. - Bepillantás egy életbe. Székesfehérvár, 1941. - 1920-32: az Építő Ipar - Építő Műv. fel. szerk-je. - Álneve és betűjegye: Dór (1910-től Építő Ipar); F. (1910: Fejérm. Napló). T.E.

Szendrei-Szentiványi 1915:472. - M. társad. lex. 1930:145. - SZIA tagajánl. 1936:12. - Ker. m. közél. alm. I:258. - MÉL I:454. - Gulyás VIII:18.

Fábián Imre, Xavéri Szt Ferencről nev., Piar (Tata, Komárom vm., 1879. nov. 1.-Tata, 1933. jan. 6.): gimnáziumi tanár. - 1896. VIII. 27: lépett a r-be, 1903. IV. 19: ünn. fog-at tett, VII. 2: pappá szent. és m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. Magyaróvárt, 1905: Veszprémben, 1909: Szegeden, 1914: Bpen, 1920: Tatán gimn. tanár. - M: A m. irod. ped. értéke. Szeged, 1911. (Klny. szegedi városi gimn. értes.) - A tatai piar. konviktus tört. 1767-1930. Tata, 1930. (Klny. tatai piar. gimn. értes.) 88

Schem. Piar. 1930/31:53. - Gulyás VIII:22.

Fábián István (Tamási, Sopron vm., 1809. szept. 2.-Győr, 1871. júl. 19.): kanonok, író. - A gimn-ot Sopronban, a teol-t Győrött végezte. 1833. VI. 4: pappá szent. Bogyoszlón kp., 1838: Esterházy Miklós hg. feleségének m. nyelv tanára. Később Széplak plnosa. 1847-48: a hg. családnál nev., majd Süttör plnosa. 1869: győri knk., c. nyírpáli prép. és főesp. - 1858. XII. 15: a MTA l. tagja, s tagja volt a finn irod. társ-nak is. - Álneve: Abánfy Tódor (Uránia, 1828-tól); Philophennus (M. Nyelvész, 1856). - Fm: A m. szókötés szabályai. Pest, 1846. - A szóelemzés és szóértelmezés alapelvei. Sopron, 1853. - Finn nyelvtan. Pest, 1859. - A Kalevala III-XII. és XXXVII. runa. Kz-ban és az 1-2. és 6. runa M. Nyelvészet (1861), 21-26. runa Szépirod. Figyelő (1862), 1 runa Idők Tanúja (1867). 88

EME VIII:146. - Új M. Sion 1871:637. - M. Sion 1891:150. - Szinnyei III:20. - Pallas VI:630. - Bedy 1938:482. - Sziklay 1941:266. - Gulyás 1956:546. - MIL I:454. - MTA tagjai 1975:67.

Fábián István (Szombathely, Vas vm., 1903. jan. 12.-Pécs, 1961. aug. 4.): gimnáziumi tanár. - A középisk-t részben Szombathelyen, az egy-et az Eötvös-koll. tagjaként Bpen, Berlinben és Párizsban mint fr-m. szakos végezte, 1925: Bpen drált. 1927: a gödöllői prem. gimn. h., 1934: a mátyásföldi, 1940: a bpi Széchenyi, 1941-61: a pécsi Széchenyi Gimn. r. tanára, uo. utóbb ig. Néhány évig proszem. vez. a bpi egy-en, ahol 1946. II: Az ízléstört. a m. irod-ban tárgykör mtanárává képesítették. Kutatásainak fő ter-e a m. 18. sz., s abban Balassi Bálint. - M: A fr. konzervativizmus alapvetői (Maurras, Seilliere, Maritain). Bp., 1928. (Minerva kvt. 8.) - M. írók levelei. 15-20. sz. Összeáll. Uo., 1938. (A Tanítás Problémái 21.) - A m. irod. kis tükre. Uo., 1941. (Kincsestár 31.) - Az irodtört-írás módszeréről. Uo., 1941. (Az Irodtört. Füz. 1.) - A falu jegyzője. Írta Eötvös József. Előszó és jegyz. Uo., 1942. (M. Klasszikusok) - M. diák verseskv-e. Pécs, 1943. - Az adoma irod-unkban. (Klny. Magyarságtud.) Bp., 1943. - Guide de la littérature hongroise. Uo., 1944. - Széphistóriáink és a deákok. 1-2. köt. Uo., 1959. (Klny. Filol. Közl.) D.E.

Jelenkor 1961. 5:606. (Tüskés Tibor: ~ 1903-1961) - MIL I:322. - Gulyás VIII:24.

Fábián János (Sirák, Hont vm., 1832. jan. 20.-Pozsony, 1919/27 között): kanonok. - A gimn-ot Nagyszombatban, a teol-t a KPI-ben végezte. 1855. III. 14: pappá szent. Nagyölveden kp. 1858: az esztergomi szem. h. spirituálisa és tanára. 1862: Alsószemeréd, 1874: Esztergom-Víziváros, 1880: Érsekújvár plnosa. 1882. XII. 23: esztergomi tb., 1907: pozsonyi knk. - 1875-80: szerk. az Isten Igéje c. lapot. Cikkei 1853-tól jelentek meg. - Fm: Nagyméltóságú gr. Nádasdy Ferenc, néhai kalocsai érs. élete. Pest, 1854. - Első vagyis Nagy Szt Gergely p. lelkipásztorkodásának kv-e. Uo., 1858. - Felelet egy 11 éves levélre, megküldve egy m. honi helvét hitvallású atyafinak. Esztergom, 1869. - A vatikáni szt zsinat... sztbeszédekben. 1-3. füz. Pest, 1871. - A vaticáni szt zsin. által hozott határozatok. Esztergom, 1877. - Érsekújvár hajdan és most. H.n., 1888. - Az esztergomi érsség új vára. 1545-1580. Esztergom, 1896. - A pelikán és édes Üdvözítőnk. Pozsony, 1913. 88

M. Sion 1886:105. - Zelliger 1893:116. - Szinnyei III:23. - Pallas VI:630. (Sivák!) - Nyitra vm. 1899:238. - Esztergom vm. 1903:136. - Hont vm. 1906:238.

Fábián János (Bp., 1918. jan. 8.-Bp., 2000. dec. 5.): kanonok. - 1936: a Pázmáneum növ-e lett. 1940. XII. 15: Bécsben pappá szent. Szentendrén kp. 1944: Szencen hittanár, 1945: Dorog-Bányatelepen kp., majd Bpen hittanár, 1946: a budai Szt Imre Koll. pref-a, 1947: érs. szertartó és levtáros. 1948. XII. 23: a Mindszenty-ügy kapcsán letartóztatták, 1949. III. 8: följelentés elmulasztása miatt ítélték el, 1951. XII. 2: szabadult. A bpi Jézus Szíve-tp. kisegítő lelkésze, 1957: a KPI pref-a. 1969: budai várplnos. 1970: tb. knk., 1972: esp., 1977: protonot. knk., a bpi Kántorképző Tanf. ig-ja, a SZIT alelnöke 1994. XII-ig. 1982: főesp., 1986. VII. 2-1987. III. 7: az esztergomi főegyhm. kormányzója, 1987-90: a Közp. Szem. rektora. **

Schem. Strig. 1982:348. - Hetényi Varga I:70.

Fábián Péter (Barcánfalva, Máramaros vm., 1867. szept. 20.-Szamosújvár, 1924. ápr. 4.): g.k. kanonok. - A máramarosszigeti ref. líceumban éretts. A teol-t 1885-89: Bpen végezte, drált. 1890: szamosújvári egyhm-s pappá szent. A szamosújvári papnevelő int. tanulm. felügy-je, gimn. hitokt. 1906: knk., 1924: p. prelátus. - M: Az egyh. temetés. Szamosújvár, 1896. 88

Gulyás VIII:35.

Fábián Sándor (Hilib, Háromszék, 1846. febr. 9.-Gyulafehérvár, 1912. nov. 13.): kanonok. - A gimn-ot Csíksomlyón és Gyulafehérvárt, a teol-t Bécsben végezte, 1871. VIII. 6: pappá szent. Gyulafehérvárt a ppi irodában jegyző, 2 é. líceumi tanár. 1874: ppi szertartó, majd titkár, 1881: gyulafehérvári knk., 1894: egeresi c. apát, 1897: nagyprép., p. prel. 1882. XII-1890: a gyulafehérvári r.k. főgimn. ig-ja. - 1882. I. 7.-1884. VII. 19: a Közművelődés szerk-je. 88

Szinnyei III:30. (*Hili!, 1848. febr.) - Schem. Trans. 1903:243. - Gulyás VIII:36.


Fábián Erzsébet M. Tarzicia, CSA (Baranyavár, Baranya vm., 1916. szept. 25.–Verőcemaros, 1988. jún. 17.): apáca. – 1928. VIII. 30: Pécsett lépett az →ágostonos kanonisszák rendjébe. 1935: tanítónőképzői okl-et szerzett. 1936. VIII. 30: tette első, 1940. I. 7: örök fogadalmát, 1942: polg. isk. tanári okl-et szerzett. r.k.

Fábián Gyula (Losonc, Nógrád vm., 1884. ápr. 12.–Szombathely, 1955. szept. 2.): rajztanár. – Neje: Biczó Ilona. 1908–15: a sárvári polg. isk., 1915–: nyugdíjazásáig(?): a szombathelyi áll. Faludi Ferenc főreálisk. utóbb gimn. rajztanára. Egyidejűleg a Vas vm-i Múz. képtárőre. – Írásai: Ethnográfia (1907: A gyetvai csipke; 1909: Palóc Krisztus-mondák 1–2 r.; 1910: Síkdiszítő művészet az Ipoly mentén); M. Iparműv. (1907: Nógrádmegye népművészetéről; 1932: 58. Szépség a nyomtatványban; 1934: 165. Magyaros divatrajzok, 1935: 18. A kiállítási interiőr, mint művészeti propagandaeszköz); Sárvári polg. isk. ért. (1908/09: A modern rajzoktatás és a m. stilus; 1912/13. A mézeskalács mintákkal); Polg. Isk. Közl. (1915. 3. A háború és a polg. isk.); Élet (1922:617. A rézkarcról); M. Műv. (1925:579. Adatok Dorffmeister István művészetéhez); A Vasvmi Múz. évkve (1927:73. és 1929:48. Képtár; 1929: Gr. Erdődy Gyuláné, sz. gr. Széchenyi Emília /1866–1928/. Gräfin Emilie Erdődy, geb. Gräfin Széchenyi.); A mi 10 évünk 1920–1930. A M. Cserkész-szöv. Szombathelyi 3. ker. jubil. emlékkve. (Szombathely, 1930:); Szombathely. Városismertetés. (Szombathely, 1937: A múzeum, A jáki gerencsérek); Szombathely–Savaria multja - jelene - jövője. (Uo., 1947: A múzeum) – A kétszívű Bezerédj c. tört. drámáját bem. (1938?): a pécsi, (1939?): a szombathelyi szính. – M: Olaszországi levelek. Celldömölk, 1908. – A népi szövés művészete. Bp., 1911. (Az Orsz. M. Iparműv. Múz. ismeretterjesztő előad. 15.) – Haydn. A négy évszak. Haydn élete. Az oratórium magyarázata és szövege. Szombathely, [1915] – A szépérzés fejlesztése a háború alatt. Uo., 1916. (Klny. A szombathelyi m. k. áll. főreálisk. 1915/16. ért.) – A kis Mozart. [Reg.] az ifj. sz. [Bp., 1928] (3. kiad. [193?], 4. kiad. [1939]) – A zöld elefánt története. Elb. a diákéletből. [Bp. 1928] (4. kiad. [1939], [5. kiad. 1942] – A fehér sas vagy a legutolsó delawarhős története. Vidám diákreg. Bp. 1929. ([2. kiad. 193?], 3. kiad. [1939]) – A szajki cserkésztábor. [Ifj. reg.] Szombathely, 1930. (A Dunántúli Tanítók Lapja kiadása 7.) – Gábor diák. (Zrínyi Miklós török diákja) Tört. reg. Bp., [1930] – Szilasy Bálint diáksága. Tört. korrajz az ifj. sz. Bp., [1931] (Ifjúság és Élet kvei 6.) – Faludi útra kél. Isk. színjáték. [Szombathely], 1932. – A jáki gerencsérek. Uo., 1934. (A Vasi Szemle kvei 1.) (Vasi Szle 1934 is) – Különös háború. [Ifj. reg.] Bp., [1935] (Kvbarátok kis kve [III: 1.]) – Hej, Rákóczi, Bercsényi, Bezerédj! [Reg.] Bp., [1936] (Kvbarátok kis kvei IV:3.) (2. kiad. [1942] (Kvbarátok kis könyvei) – Bodri. Egyszerű történet a nagy világégés idejéből az ifj. sz. Bp., [1938] – Az ősemberek völgye. (Vadi anag.) [Ifj. reg.] Bp., [1939] – Sajkások hadnagya. Tört. reg. az ifj. sz. Bp., [1940] – Szilasy Bálint. [Reg.] Bp., [1940] (Kvbarátok kis kvei) – Táborozás a Balatonnál. Ifj. reg. Bp., [1940] [2. kiad. (1944)] (Az Ideigl. Nemz. Korm. 530/1945. ME. sz. rendelettel megsemmisítette!) – A Rozmaring-őrs kalandjai. [Reg.] az ifj. sz. Bp., [1942] – A vörössipkás diákok. Ifj. reg. Uo., 1948. 88

Barthos–Csetri 1923:201. – Barthos–Csetri– Luttor 1931:181. – Jámbor 1936:183.; 1942:301. – Deák 1942:110. – Fasiszta sajtóterm. 4. sz. jegyz. Bp., 1946. – Bíró 1955:560. – MIL 1963. I:321. – ÚMIL 1994. I:543. – Gulyás. VIII.

Fábián Károly (Magyarbölkény, Maros-Torda vm., 1919. okt. 19.–München, 1993. febr. 6.): áldozópap, rádiós szerkesztő. – A gimn-ot Gyulafehérváron, a teol-t 1942–: Rómában a CGH növendékeként végezte, 1947: itt sztelték pappá. Egy ideig Rómában, ill. Olo-ban lelkész, 1951: Schlierenben (Svájc) plnos. Az NSZK-ban telepedett le, 1953–78: a →Szabad Európa Rádió közkedvelt Károly atyjaként szervezte a kat. műsorokat. F.S.

Ferenczi 2009:232.

Fábián Mária Nolaszka SDS (Nagykáta, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1915. okt. 21.–Bp., 1986. jún. 22.): szerzetesnő. – 1936. I. 21: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1937. IX. 8: Máriabesnyőn, örök fog-át 1943. IX. 8: uitt tette. 1937–: Bpen a →Szalvátor Intézet háztartásában dolg. – 1950–: a Madarász gyermekkórházban, majd a kecskeméti piaristáknál takarítónő. 2 éves betegápoló isk-t végzett, ezután a Madarász kórház áplolónője. 1966: nyugdíjazták. r.k.