🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fáber
következő 🡲

Fáber Krisztián Farkas, nemes, 1780-tól br. (Mempelgard, No., 1711.-Bécs, 1793. máj. 23.): katona. - Apját követte a pályán. 1734: zászlós a Pálffy-gyalogezredben, 1741: kapitány, 1751: őrnagy, 1753: alezr., 1758: vezénylőezr., 1768: vezérőrnagy, 1775: altábornagy, 1784: táborszernagy. A lengy., az osztr., a bajor örökösödési és a hétéves háború hőse. Hadtud. összefoglaló munkája a prot. Jeney Lajos Mihálynak Le partisan (Hága, 1759) c. műve mellett korszakos jelentőségű. - M: Hadi embernek oktatása... Ném-ből ford. Dobai Székely Sámuel. Kassa, 1759. Z.J.

Szinnyei III:10.