Magyar Katolikus Lexikon > E > esztéticizmus


esztéticizmus: életfölfogás, amely az esztétikai (művészi) értékeket helyezi előtérbe és mindent formai szempontok alapján ítél meg. Hívei számára nem létezik más érték az életalakításban, a nevelésben, a mindenségben, csak a szépség. - Ókori változatának tekinthető a püthagoreizmus. Az ~ körébe utalhatók azok az elképzelések, hogy a nyelv afféle ősköltészet, a műv. eszköz arra, hogy „helyére tegyük” a valóságot; hogy a világ nem más, mint művészileg megformált lét, sőt Isten végnélküli költeménye. Kifejezetten csak a romantikusok képviselik, így Novalis, Nietzsche, bizonyos fokig Tolsztoj, Kierkegaard, később Ibsen és mások. Az ~hoz hasonlóan a l'art pour l'art irányzata is vallja, hogy a műv. nem állhat műv-en kívüli célok szolgálatában. Cs.I.

LThK I:961. - HWPh I:581.