🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > erszény
következő 🡲

erszény, tarsoly: A bibliai időkben bőrből készült, s →övön v. nyakban viselték Izr. fiai. Pénzt (2Kir 5,23: zsák; Iz 46,6; Péld 1,14; 7,20), kősúlyokat (MTörv 25,13: zsák; Mik 6,11: zacskó;. Péld 16,11), mirhát tartottak benne (Én 1,13; Ter 42,35; Péld 7,20). Ha nagyobb pénzösszeg volt benne, lepecsételték (Tób 9,5;. Jób 14,17), innen ered az élet tarsolya (→élet könyve) kifejezés (1Sám 25,29). Ag 1,6: a lyukas ~ a hiábavaló munka jelképe. A tele ~ a gazdagság képe, az evangéliumi szegénység  a mennyek országának kincseit kimeríthetetlen ~be gyűjti (Lk 12,33). Jézus megtiltotta apostolainak, hogy ~ük legyen (Lk 10,4), Júdásnak ennek ellenére volt ~e. - Az ikgr-ban attributum: Aggeus próf., Iskarióti Júdás, Lőrinc diákonus (szétosztotta az Egyh. vagyonát), Máté ap. (vámos), Szt Matild (I. Henrik cs. özvegye, segítette a szegényeket), Remete Szt Antal (eladta mindenét), Villanovai Szt Tamás (a szegényeket támogatta).

BL:378. **