🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > erdélyi papi békemozgalom
következő 🡲

erdélyi papi békemozgalom, 1950-1955: kísérlet a r.k. papság és Egyház megtörésére. - Erdélyben a papságot följelentések, provokációk, zaklatások, megfélemlítés útján próbálták bekényszeríteni a →békemozgalomba, s elfogadtatni velük az egyh-ellenes határozatokat. Súlyos bűn volt, hogy a r.k. papok gondozták a g.k. híveket. Azzal is fenyegetőztek, hogy az ellenszegülő papoktól megvonják az államsegélyt. Mikor ez gyakoribbá vált, Márton Áron pp. rendeletére egy ideig mindenki visszaküldte az államsegélyt, ami nagy föltűnést keltett a hatóságok előtt. - A sajtóban rágalomhadjárat indult, melyben a papság költött v. valóságos hibáit tárták a világ elé. A felcsíki, gyergyói, székelyudvarhelyi, marosi főespségeket békepapok kezére juttatták. Minden papot a börtön és a Duna-csatorna építésére hurcolás fenyegetett. Egymást érték a letartóztatások, bebörtönzések bírói ítélettel v. egyszerűen a Securitate határozatával. - A főpásztor és az ordináriusok bebörtönzését követték a közp. szolg-ban lévő papoké: Maczalik Győző felszentelt pp., teol. tanár, Gajdátsy Béla szem. rektor (meghaltak a börtönben), Dávid László teol. tanár (13 é. börtön). Ferencz Béni irodaig. (Áron pp-kel együtt hurcolták el, 2 é. után szabadlábra akarták helyezni azzal, hogy Gyulafehérváron vállaljon szerepet; mivel erre nem volt hajlandó, Szamosújvárra kényszerlakhelyre küldték). - Főesperesek: László Ignác gyergyói, Rácz Vince és utódja, Vasvári Aladár brassói, Fekete János (börtönben halt meg) kézdi, Antal József felcsíki, Fuchs Gábor későbbi nagyszebeni főesperes, akik a széki pléb-ra menesztett Rácz Vince kivételével mind megjárták a börtönt. - Az egyhm. börtönt és kényszermunkatáborokat megjárt papjai: Ábrahám Árpád (kivégezték), Ábrahám Miklós (3x), Aczél András, Ambrus György († a Duna-csatornánál), Ambrus József, Bajkó László, Bálint Tivadar, Bándy Balázs, Bardócz Mózes († lágerban), Birtók Ferenc, Bokor Sándor († ismeretlen helyen), Bors Balázs, Csendőr Jenő, Csiby István, Csipak Lajos, Csomortány Ignác, Csutak László, Dénes Dávid, Diarian Armenag Ferenc, Dukát József, Ebner Jenő, Eröss Lajos, Fábián János, ifj. Faragó Ferenc, Ferencz Mihály, Gaál Tamás, Gál Gyula, Gáll Sándor, György Árpád, Hadnagy János, Hajdú Gyula, Harai Pál, Juhász Antal, Kicsid Béla, Kosza József, Kovács Balázs, Kovács Béla, Kovács Jakab, Lakó Menyhért, László Imre, Léstyán Ferenc, Lokody Gáspár, Lőrincz József, Madarász Ferenc, Márton József, Mihály Imre, Miklós László, Pál Domokos, Pál Elek, Pál Gyula, Pál József, Pálffy János († a marosvásárhelyi börtönben), Ráduly Géza, Ráduly István, Salati Ferenc, Sántha István, Simonfi József, Sipos Sándor, Smialy József, Sófalvi József, Szabó Bálint, Szabó Béla, Székely Árpád, Szilveszter Sándor, Teleky Dezső, Vágási Domokos, Vitályos Balázs. - Bálint Józsefet és Búzás Gergelyt távollétében ítélték el. 1955. III. 24: Márton Áron pp. szabadulása után az ~at tiltó rendeletet nem adott ki, de kijelentette, hogy  abban részt nem vesz és elvárja, hogy papjai kövessék példáját. Az ~ napok alatt semmivé lett. Az ~ba beállt papok számára Áron pp. lelkigyakorlatokat szervezett, ahol föloldozást kértek és kaptak. M.Jó.

Marton 1993:195.