🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > erdélyi határőrvidék
következő 🡲

erdélyi határőrvidék, 1762-1851: egykori, földrajzi terület nélküli közigazgatási egység →Erdélyben. - Az 1762/66: fölállított 2 székely és 2 oláh gyalog-, s 1 székely huszárezred (→madéfalvi veszedelem) katonái és polg. alkalmazottai egész   Erdély ter-én szétszórt községekben éltek. Az ~ községei 1851: föloszlatásakor beolvadtak azokba a közig. egységekbe, melyekhez földrajzilag tartoztak, kivéve a tisztán katonai községekből álló oláh →Naszód vidéket, melynek 3 különálló darabját az 1870:42. tc. a vm-kkel egyenrangú törvényhatósággá tette, az 1876:33. tc. →Beszterce-Naszód vármegyébe olvasztotta. **

Edelényi 1928:688.