Magyar Katolikus Lexikon > E > eperjesi vésztörvényszék


eperjesi vésztörvényszék: a Habsburgok önkényuralmának egyik megfélemlítési eszköze. - A Debrecent 1686: megsarcoló Antonio Caraffa gr. cs. tábornok, azon ürüggyel, hogy a cs. ellen összeesküvést leplezett le, Thököly hívei ellen 1687. II. 6: saját elnöklete alatt 4 cs. tisztből és 8 m. nemesből álló vérbíróságot alakított, s hamisított levelek és koholt vádak alapján megkezdte a gazdag prot-ok elfogását. I. Lipót III. 3: teljhatalmat adott Caraffának, s 30 hóhér és pecér kezdte meg a kínvallatásokat a kiagyalt perekhez. A kínzások előtt többen az öngyilkosságot választották. A kicsikart vallomások utáni halálos ítéleteket, melyeket Caraffa önkényesen hozott, tetemes pénzekkel meg lehetett váltani. III. 5: kivégezték nemes Keczer András, Zimmermann Ferenc, Rauscher Gáspár és Baranyai Ferenc eperjesi polgárokat, III. 22: Sárossy Márton és Keczer Gábor nemeseket, Fleischhacker György, Schőnleben György és Medveczky Sámuel eperjesi polgárokat, IV. 19: a kínzásokba belehalt Radvánszky György és Palásthy Gábor zólyomi nemes, V. 9: kivégezték Bezzegh György, Székely András nemeseket, Véber Frigyes és Dávid, Feja Dávid, Lányi Sámuel, Bertók János polgárokat. A nádor, majd a pozsonyi ogy. tiltakozására I. Lipót XI. 3: elrendelte az ~ föloszlatását, Caraffát tábornaggyá, Felső-Mo. várainak főparancsnokává s aranygyapjas vitézzé tette. 88

K. Papp Miklós: Caraffa és az ~. Kolozsvár, 1870. - Századok 1874:137. (Valentinus Bujdosó: A Caraffa által kivégeztetett Keczer Gábor és Véber Dániel elkobzott ingóságainak leltára); 1876:584. (Zsilinszky Mihály: Caraffa Debrecenben) - Crexa Gyula: Caraffa és az ~. Rozsnyó, 1913.