Magyar Katolikus Lexikon > E > eparchiai pasztorális tanács


eparchiai pasztorális tanács: a keleti egyházakban →egyházmegyei pasztorális tanács.

CCEO 1990:272-75.k.