Magyar Katolikus Lexikon > E > eparchiai papi tanács


eparchiai papi tanács: a keleti egyházakban →egyházmegyei papi szenátus.

CCEO 1990:264-270.k.