Magyar Katolikus Lexikon > E > enkratiták


enkratiták (a gör. enkrateó, 'megtartóztat' szóból; lat. abstinentes, continentes): aszketikus eretnekmozgalom az ősegyházban. - Úsz-i helyekre hivatkozva megkövetelték a hústól, bortól, s mindenekelőtt a házasságtól való tartózkodást. Még a szentmisében is vizet használtak a bor helyett, ezért aquariusoknak is hívták őket. Apokrif iratokat is kánoninak tartottak. A 2. sz. elején a →dokétáktól, →ebionitáktól és →manicheusoktól átvett tanok miatt a hit kérdéseiben is eretnekek lettek. A 4. sz: Kisázsiában tömegesen éltek, egyházszervezetük volt. 314: az ankürai zsin. ~at tételez föl a klérus körében. Az ~ szelleme a →bogumilok és a →messzaliánusok tanításában élt tovább. **

LThK III:892.