🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > ellátottjogi képviselő
következő 🡲

ellátottjogi képviselő: a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő személyt jogai gyakorlásában segítő személy. – Feladatai: 1) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról. – 2) Segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában. – 3) Segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál. – 4) Intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére. – 5) Észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény vezetőjénél. – 6) Amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságok felé. – Az illetékes ~ nevét és elérhetőségét az intézmények hirdetőtáblájukon kötelesek közzétenni, így erről nemcsak az ellátottak, hanem hozzátartozóik is értesülhetnek. V.G.

1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet