🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > előkép
következő 🡲

előkép, típus (gör. tüposz, allegória): nem szavakkal kifejezett →jövendölés, beteljesedése az →antitípus. - Üdvtörténeti személyek, események, cselekmények, személyes v. tárgyi tulajdonságok, melyek úgy viszonylanak az úsz-i és az eszkatologikus beteljesedéshez, mint árnyék a valósághoz. Az ~ azért lehetséges, mert Isten üdvszerző tevékenysége biztosítja az üdvtört. folyamatosságát, s tőle függ mind az ígéret, mind a teljesedés. Mivel az ~ az eszkat. teljesedésre irányul, az ósz-i ~ek jelentése csak az ÚSz, az evang. fényében érthető (vö. Róm 5,12-19; Kol 2,17; Zsid 10,1). A Krisztusba vetett hit alapján ismerjük föl, hogy a régi szöv-et fölváltotta a teljesség és a véglegesség, azért csak innen visszatekintve válik világossá minden régi ~ jelentése, mert "amit megírtak, azt a mi okulásunkra írták meg" (Róm 15,4). - Az ap. Egyh. már így értelmezte az ÓSz-et és saját üdvtört-ét. Természetesen ker. tört-szemlélet kell ahhoz, hogy valaki egy tört. eseményben fölismerje a tört-fölötti tartalom lehetőségét. A 2Kor 3,14 szerint a hit nélkül élő szívét lepel borítja, s így nem ismeri föl az ~, a régi szöv. igazi értelmét. - Az úsz-i antitípus maga is ~e lehet az eszkatologikus beteljesedésnek (antitípusnak), ezért alapvetően 2 ~fajtáról beszélhetünk: 1. Ószövetségi ~ újszövetségi beteljesedéssel: pl. Izrael hitetlensége a pusztában az Egyházat fenyegető hitetlenség ~e (1Kor 10,6-11), a →vízözön a keresztség (1Pt 3,21), Hágár és Sára az Ó- és ÚSz ~e (Gal 4,23). Ádám mint első ember (Róm 5,12), Melkizedek mint főpap (Zsid 7,2) Krisztus ~e; Judit és Eszter, valamint a szövetség szekrénye a Boldogságos Szűz Mária ~e, a manna az Eucharisztiáé, a →rézkigyó (Jn 3,14) a megfeszített Krisztusé. - 2. Újszövetségi ~ eszkatologikus beteljesedéssel: a Boldogságos Szűz az Egyház ~e, a →kánai menyegző egyszerre ~e a szentmisének, valamint Krisztus és az Egyház égi menyegzőjének; az Egyh. földi liturgiája a mennyei liturgia ~e. - A II. Vatikáni Zsin. újjáélesztette az ~i gondolkodást,  nélküle meg sem érthető a zsinati teológia. - Ikgr. →tipológia. G.F.

Danielou, J.: Sacramentum futuri. Paris, 1950.