🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > előfutár
következő 🡲

előfutár, előhírnök: az ókori Keleten az uralkodó jövetelének előkészítője. - Az ÓSz-ben Jahve ugyanígy elküldi ~át, hogy utat készítsen neki, mielőtt maga megjelenik, hogy tp-ában ítéletet tartson (vö. Iz 40,3; 52,7; Abd 1; Mal 3,1). Az →Úr napjának ~a, Illés (Mal 3,23) föllép a felbomlott erkölcsi rend helyreállításáért (vö. Mt 17,10-13); átveszi az →Isten szolgája feladatainak egy részét (Iz 49,6). Jézus korában a zsidók körében elevenen élt a hit, hogy Illés eljön ~ként (vö. Mt 11,10-14; 17,10-13; Jn 1,11); a rabbik szerint az lett volna a feladata, hogy helyreállítsa Izr. fiai családjainak (faji) tisztaságát, hirdesse az igazságot, a békét és a bűnbánatot, rendezze a tp. kultuszt és újra egységbe fogja össze Izr. törzseit; ezenkívül tőle várták a vitatott kérdések megoldását (vö. 4,25), és neki kellett volna fölkennie a Messiást is, azaz kir-t rendelni Izr. fiai fölé (vö. 1Sám 10,1; 16,13). Az ósz-i apokrifek szerint a messiási kor ~aként Illésen kívül még Hénoch, Ezdrás, Báruk és mindazok a ffiak eljönnek, akik fölvitettek a mennybe (4Ezd 6,28). - Az ÚSz-ben Zakariásnak az angyal utal a születendő gyermek ~ szerepére: "Illés szellemével és erejével az Úr előtt fog járni, hogy az apák szívét fiaik felé fordítsa, az engedetleneket az igazak okosságára térítse, s így a népet előkészítse az Úrnak" (Lk 1,17;. Mal 3,23). A Keresztelő tudatában volt, hogy utat készít annak, aki hatalmasabb nála (Mt 3,11), ezért bűnbánatra szólította fel a bűnösöket. Tanítása, életmódja (Mk 1,4;. 1Kir 17,2-7; 19,2-9), öltözete (Mk 1,6;. 2Kir 1,8) és lankadatlan buzgalma (Mt 11,7; Mk 6,17;. 1Kir 18,16-20; 21,17-24) Illésre emlékeztették kortársait. Maga Jézus is megerősítette, hogy az Illéssel kapcsolatos várakozás Ker. Szt Jánosban teljesedett be (Mt 11,4; 17,12;. Lk 7,27). →parúzia **

BL:332.