🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > egyházszervezet
következő 🡲

egyházszervezet: 1. a római katolikus egyházban: →Egyház hierarchikus felépítése. - 2. a görög ortodox egyház a pápai →primátust kivéve megőrízte az ősegyház ~ét, bár a tört. folyamán kb. 20 önálló nemzeti egyh-ra szakadt (→autokefalitás). Pol. hatalma miatt a konstantinápolyi pátr. az ökumenikus pátriárka c-et viseli, ami joghatósági elsőbbséget nem jelent. - 3. a protestáns egyházakban a hitből fakadó →megigazulás és az →általános papság hittételeiből következően tagadták a p. primátust és fölszámolták a hiererchikus ~et, és egymástól nagyon eltérő ~eket alakítottak ki: a) az evangélikusok kezdetben a mpp. helyére az adott ter. urát (földesurat) tették, s alárendelték a szuperintendenseket és a konzisztóriumokat (episzkopális ~). - b) a reformátusok kezdetben kollegiális ~et alakítottak ki, melyben a vez. szerep a presbitériumok kezében volt (presbiteriánus-szinodális ~). - A 20. sz: ezek a legkülönfélébb neveken keveredtek. →anglikán egyház, →szekták **