🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > egyházpolitikai törvények
következő 🡲

egyházpolitikai törvények: az →egyházpolitikát szabályozó állami törvények. - Mo-on az 1894-95: alkotott 5 törv., melyek rendezték az 1848:20. tc-ből fakadt kérdéseket és lezárták az ún. →kultúrharcot: 1. Az 1894:31. tc. (10 fej., 150 §) a teljes →házasságjogról rendelkezik, s elrendeli a kötelező →polgári házasságkötést. - 2. Az 1894:32. tc. a gyermekek vallásáról. A gyermekek nemük szerint követik szüleik vallását, ha →reverzálissal másként nem rendelkeztek. - 3. Az 1894:33. tc. az áll. anyakönyvekről. Az akv. ker-enként fölállított áll. akv. hivatalok hatáskörébe utalta a szül., házassági és halotti akv-ek vezetését, kiküszöbölve ezzel az →elkeresztelés lehetőségét. - 4. Az 1895:42. tc. az izr. vallást →bevett vallásnak nyilvánította, s egyenjogúsította a ker. felekezetekkel. - 5. Az 1895:43. tc. a vallás szabad gyakorlatáról: „Mindenki szabadon vallhat és követhet bármely hitet v. vallást, és azt az ország törv-einek, valamint a közerkölcsiség kívánalmainak korlátai között külsőképpen is kifejezheti és gyakorolhatja... A polg. és pol. jogok gyakorlására való képesség a hitvallástól teljesen független” (1-2.§). A törv. lehetővé tette bármely felekezetből a kilépést és a bárhová való belépést, ugyanakkor elismerte a felekezeten kívüliség állapotát. A törv-esen elismert felekezet alapításához 1 egyhközs. és a VKM által jóváhagyott szabályzat szükséges. - 1893. XI. 6: A min-tanács ülésén I. Ferenc József kir. kijelentette: bár erkölcsileg nem ért egyet az ~ javaslatával, pol. okokból támogatj. - 1895. II. 14: Szemnecz Emilt, a M. Állam fel. szerk-jét 8 havi államfogházra ítélték, mert 1894. XII. 11: Consummatum est... c. vezércikkében elítélte az ~ szentesítését, ami szerinte a társad. rend és a trón alapját ingatta meg. - Az ~ révén Mo-on létrejött a vallások 3 fázisú koordinált rendszere: a bevett, az elismert és a tűrt (el nem ismert) jogállású felekezetek. A m. jogfejlődés eltért az ausztriaitól, ahol megmaradt az egyh. anyakönyvezés, és szabadon választott volt a polg. házasságkötés. Az ~ nem érintették az egyh-ak gazd. állapotát (a birtokrendszert, a Vallás- és Tanulmányi Alap javait), meghagyták az egyh. isk-kat és lehetővé tették segélyezésüket.  G.J.-M.B.

Salacz 1938. - Csizmadia 1976. - Berki 1984:255.