🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > egyházmegyei tanácsosok testülete
következő 🡲

egyházmegyei tanácsosok testülete (lat. collegium consultorum): 1983-ig kivételes intézmény olyan egyházmegyékben, ahol nem volt →káptalan. A mai Codexben az →egyházmegyei papi szenátus tagjai közül a megyéspüspök által 5 évre kijelölt 6-12 papból álló tanácsadó testület (502.k. 1.§), mely részben tanácsadói, részben (széküresedés idején) választói és egyéb szerepet tölt be. - Az egyetemes egyhjog szerint minden egyhm-ben meg kell szervezni, hacsak a →püspöki konferencia úgy nem rendelkezik, hogy feladatait a →székeskáptalanokra bízza (502.k. 3.§). →Apostoli vikariátusban és pref-ban azonban nem szükséges megalakítani, mert feladatait a missziós tanács látja el (502.k. 4.§, vö. 495.k. 2.§). Ez a testület annyira szükséges, hogy ha 5 éves megbízatása lejár, nem veszíti el automatikusan hatáskörét, hanem mindaddig működik, míg az új testületet meg nem alakítják (502.k. 1.§). - A M. Ppi Konf. 1983. XII. 13-14-i ülésén úgy rendelkezett, hogy az ~nek feladatait a székeskápt-okra bízza. A legtöbb országban a ppi kar nem élt ezzel a lehetőségével. Előfordul olyan megoldás, hogy a ppi konf. az egyes mpp-ökre bízza ezt a kérdést (pl. Svájc), sőt olyan is, hogy a ppi kar csak azzal a feltétellel bízza a tanácsosok testületének szerepét a kápt-okra, hogy azok 5 éven belül megreformálják szabályzatukat, nevezetesen korhatárt vezetnek be a tényleges feladatkör gyakorlására. - Az ~ élén a mpp. áll, a szék üresedése esetén pedig az, aki a mpp-öt ideiglenesen helyettesíti. Ha ilyet még nem jelöltek ki, az ~ot annak legrégebben pappá sztelt tagja vezeti (502.k. 2.§). - Az ~ feladatai. 1. Ha a mppi szék be van töltve: az →egyházmegyei vagyonkezelő kinevezése és leváltása előtt (494.k. 1-2.§) és a rendes vagyonkezelés körébe tartozó nagyobb jelentőségű ügyekben (1277.k.) véleményt kell nyilvánítania. 2. A rendkívüli vagyonkezelés körébe tartozó ügyletekhez (1277.k.) és az egyhm. v. a mpp-től függő jogi személyek meghatározott értékű vagyonának elidegenítéséhez beleegyezését kell adnia (1292.k. 1.§). 3. Ha a mppi szék megüresedik, és nincs spp. v. ettől eltérő sztszéki rendelkezés: a) e testületre tartozik az egyhm. ideiglenes irányítása (419.k.); b) meg kell választania az →egyházmegyei kormányzót (421.k. 1.§); c) az egyhm. kormányzónak több intézkedéshez e testület beleegyezésére van szüksége (272, 485.k., 1018.k. 1.§ 2); d) véleményét kell kikérnie, valahányszor a jog szerint (a széküresedés idején nem működő) papi szenátust kellene megkérdeznie (501.k. 2.§); e) ezzel a testülettel kell közölnie az egyhm. kormányzónak, ha lemond tisztségéről (430.k. 2.§); f) az újonnan kinevezett mpp. úgy veszi birtokba egyhm-jét, hogy ennek a testületnek mutatja be a kinevező okmányt (382.k. 3.§, vö. 404.k.). E.P.

Erdő 1991:285.