🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > egyházmegyei pasztorális tanács
következő 🡲

egyházmegyei pasztorális tanács (lat. consilium pastorale): a megyéspüspök felügyelete alatt az egyházmegyei pasztorális munkát vizsgáló, mérlegelő és a püspöknek javaslatot tevő testület. - A II. Vat. Zsin. hívta életre. Létesítése nem mindig kötelező, a jog csak arra szólít fel, hogy ahol a körülmények indokolják, alakítsanak ~ot (511.k.). Szerepe csakis tanácsadói jellegű (514.k. 1.§). Míg az ~ feladata a lpászt. tevékenységek tanulmányozásában áll (511.k.), az →egyházmegyei papi szenátust a mpp. az egyhm. javát és a lpászt. munkát érintő problémák megoldására alkalmazza (495.k.). - Tagja lehet bármely a kat. egyh-zal teljes közösségben lévő világi hívő, klerikus, a megsztelt élet intézményeinek tagja (512.k. 1.§). A tagok kijelölése a mpp. által meghatározott módon történik. Ennek keretében lehetnek választott tagok (is). A tagokat úgy kell kijelölni, hogy teljességében reprezentálják az egyhm. hívő közösségét, ezen belül az egyes vidékeket, foglalkozásokat, társad. csop-okat, az ap. munkában egyénileg v. közösségileg részt vevő kategóriákat (512.k. 1-2.§). Ahhoz, hogy valakit taggá jelöljenek, szükséges, hogy az illető kitűnjék biztos hitével, jó erkölcsével és okosságával (512.k. 3.§). - A mpp. adja a szabályzatot (513.k. 1.§), melyben meghatározza a megbízatás időtartamát (3-5 év). Függetlenül azonban attól, hogy küldetése mennyi időre szól, az ~ széküresedéskor automatikusan megszűnik (513.k. 2.§). - Az ~ot a mpp. hívja össze, ő elnököl rajta, s ő adja közre a tanácsban tárgyaltakat is. Ha a mpp. alakított ~ot, akkor azt legalább évente egyszer össze kell hívnia (514.k.). E.P.

Erdő 1991:288.