Magyar Katolikus Lexikon > E > egyházmegyei levéltár


egyházmegyei levéltár: 1. Általános levéltár. Létesítése kötelező. Benne az egyhm. lelki és anyagi ügyekre vonatkozó okmányait és iratait elrendezve, róluk kimutatást készítve, jól elzárva kell őrizni (486.k. 2-3.§). Kulcsa csak a mpp-nek és az irodaig-nak lehet hozzá. Az ~ba való belépéshez v. onnan iratok kiviteléhez (csakis rövid időre!) a mpp. adhat engedélyt, v. a hivatalvezető és az irodaig. együttesen (487.k. 1.§, 488.k.). Ahol nincs hivatalvezető (vö. 473.k. 2.§), ott - úgy tűnik - mindig mppi engedély szükséges. Az engedély természetesen szólhat többszöri belépésre is. Az érdekelteknek joguk van a természetüknél fogva nyilvános és a személyi állapotukra vonatkozó iratokról hiteles másolatot kérni és kapni (487.k. 2.§). Ilyen okmányok pl. a kérelmező keresztségére, családi, klerikusi v. szerzetesi állapotára vonatkozó iratok (vö. 1643-1644.k.). Az ~ak okmányainak fénymásolásáról ld. SecrStat, Normae part., 1978. VII. 31: Leges V, 7476-7477. - 2. A titkos levéltár létesítése az egyhm. hivatalban szintén kötelező. Szerepét betöltheti egy teljesen zárt szekrény is, amelyet nem lehet elmozdítani. Ezt a rendes levtárban kell elhelyezni. A titkos levtárban azokat az okiratokat tárolják, amelyeket titokban kell tartani (489.k. 1.§). Ilyen okmányok: a titkos házassági akadály alól →belső fórumon adott felmentés (1082.k.), a titkos házasságok anyakönyve (1133.k.), az olyan okmány, melyben figyelmeztetést v. dorgálást rögzítenek (1339.k. 3.§), a büntetőeljárást megelőző vizsgálattal kapcsolatos iratok (1719.k.), stb. E levtár iratai közül évente meg kell semmisíteni azoknak az erkölccsel kapcsolatos büntető ügyeknek az iratait, melyeknek vádlottai meghaltak, v. amelyekben az elmarasztaló ítélet óta már 10 év eltelt. A megsemmisített iratok rövid összefoglalását és a perdöntő ítéletet meg kell őrizni. A titkos levtárhoz kulcsa csak a mpp-nek lehet. Széküresedés idején pedig csak valódi szükségből nyithatja ki azt az egyhm. kormányzó. A titkos levtárból okmányt kivinni tilos (490.k.). - 3. A történelmi levéltár létesítésére a CIC erőteljesen fölszólítja a mpp-öt (491.k. 2.§). E.P.

Erdő 1991:280.