Magyar Katolikus Lexikon > E > egyházmegyei kormányzó


egyházmegyei kormányzó (lat. administrator dioecesanus), 1983-ig káptalani helynök: az egyházmegye ideiglenes vezetője a →püspöki szék megüresedése idején. - A széküresedésről való biztos értesüléstől számított 8 napon belül az →egyházmegyei tanácsosok testületének, ill. néhol a →káptalannak meg kell választania az ~t. Ha erre bármi okból nem kerül sor, az ~ kijelölése a metropolitára, v. annak hiányában a legrégebben mpp-ké kinevezett szuffragáneusra száll (421.k.). A régi egyhjogban az ~ tisztségének a kápt. helynök feladatköre felelt meg. Mivel azonban ma már ez a választás nem feltétlenül a kápt. dolga, s mivel a megválasztásig terjedő időben sem a kápt-ra száll az ideiglenes kormányzás, az elnevezés megváltozott. - Az ~ hivatalát elnyeri, ha választását elfogadja. Ez a választás megerősítésre nem szorul (427.k. 2.§). Csak egyetlen ~ választható, különben a választás érvénytelen (463.k. 1.§). Ha az →egyházmegyei vagyonkezelőt választják ~vá, helyére a gazd. tanácsnak ideiglenesen más vagyonkezelőt kell választania (423.k. 2.§). A választás módja az ált. szabályokhoz igazodik (424.k, vö. 165-178.k.). Az ~i tisztségre való alkalmasság érvényességi feltétele, hogy a jelölt: pap legyen, legalább 35 éves, és az adott mppi székre még ne legyen megválasztva, kinevezve v. bemutatva (425.k. 1.§). A megengedettséghez szükséges az is, hogy a jelölt a kat. tanítás szempontjából és okosság tekintetében is kiváló legyen (425.k. 2.§). - Az ~ jogai és kötelességei olyanok, mint a mpp-é (vö. pl. 429.k., 388.k.), kivéve azokat a dolgokat, melyek természetüknél fogva v. a jog szerint nem illetik (427.k. 1.§). Általános korlátozást jelent az az elv, hogy széküresedés idején semmi újításnak nem szabad történnie (428.k. 1.§). Az ~ sajátos kötelessége, hogy megválasztásáról a Sztszéket mielőbb értesítse (422.k.). - Az ~ hivatalát elveszíti: a) az új mpp. hivatalba lépésével; b) az Ap. Sztszék elmozdító intézkedésével (de nem a választói testület visszahívásával!); c) a választásra illetékes testület előtt hiteles formában bemutatott lemondással, mely azonban elfogadásra nem szorul. Ha az ~ hivatala elmozdítás, lemondás v. halál útján üresedik meg, másik kormányzót kell választani (430.k.). E.P.

Erdő 1991:257.