🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > egyházmegyei gazdasági tanács
következő 🡲

egyházmegyei gazdasági tanács (lat. consilium a rebus oeconomicis): a püspök által fölállított és a püspök vagy megbízottja elnöklete alatt álló tanács, mely a püspököt a gazdasági ügyek intézésében segíti. - Megalakítása legalább 3 taggal minden egyhm-ben kötelező (492.k. 1.§). Az ~ tagjává való kinevezéshez szükséges, hogy a jelölt: katolikus, a gazd. ügyekben és a világi jogban jártas és feddhetetlen legyen, és a mpp-kel ne álljon negyedfokú v. annál közelebbi rokonságban/sógorságban (492.k. 1. és 3.§). A tagok megbízásukat 5 évre kapják, s ez további 5 éves időszakokra (de nem meghatározatlan időre) meghosszabbítható (492.k. 2.§). Az ~ szerepe legtöbbször az, hogy a mpp-nek tanácsot adjon (vö. 1305, 1277.k.), de bizonyos esetekben (pl. 1292.k. 1.§, 1277.k.) a mpp. nem cselekedhet az ~ beleegyezése nélkül. Feladata bizonyos számadások (elsősorban az →egyházmegyei vagyonkezelő és a mpp. fönnhatósága alatt álló vagyonkezelőségek számadásai) évenkénti fölülvizsgálata (1287.k. 1.§) is. Magának az egyhm-nek a központi vagyonkezeléséről szóló számadásait minden év végén jóváhagyja (493.k.). A vagyonjogban szereplő egyéb teendőkön kívül az ~ra tartozik, hogy a mpp. útmutatása szerint évente kalkulációt készítsen az egész egyhm. kormányzatában a következő évben várható bevételekről és kiadásokról (493.k.). E.P.

Erdő 1991:281.