Magyar Katolikus Lexikon > E > egyházi rendtartás


egyházi rendtartás, álapostoli gyűjtemények: magukat apostoli eredetűnek valló egyházjogi gyűjtemények az 1-3. századból. - Nem ap-ok írták (ezért álapostoli gyűjt-eknek is nevezik), de a bennük rögzített szokásjog tekintélye az ap-októl, rajtuk keresztül Jézus Krisztustól ered. Némelyikük ma ismert alakjában a 3. sz. u. keletkezett, a bennük foglalt előírások többnyire a legősibb fegyelmi szabályokat tartalmazzák. - Főbb ~ a →Didakhé (2. sz. eleje), a →Didaszkália (225-250), a →Traditio Apostolica (218 k.), a 85 apostoli kánon (4. sz. vége), valamint a mindezeket a kollekciókat enyhén átalakított változatban magában foglaló →Apostoli Konstitúciók (380 k.). Ez utóbbi a legfontosabb, szinte az egész korabeli egyh. szokásjog foglalata, az ősegyh. Corpus Iurisa. E.P.

Az ókeresztény kor egyházfegyelme Ford. Erdő Péter. Bp., 1983. (ÓI V.) - Erdő 1991:47.