🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > egyedülálló
következő 🡲

egyedülálló: a →családi pótlék szempontjából a hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön élettárs nélkül élő személy. – A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából ~nak kell tekinteni: azt a szülőt és gyámot is, aki saját maga vagy házastársa, élettársa 1) közoktatási intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző hallgatója és jövedelme nincs; 2) vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül; 3) rokkantsági nyugdíjas, baleseti rokkantsági nyugdíjas, illetve rehabilitációs járadékban részesül, és nyugdíjának járadékának összege nem haladja meg a rokkantsági csoportonként megállapított legkisebb rokkantsági nyugdíj, illetve a legkisebb rehabilitációs járadék összegét és egyéb jövedelme nincs; 4) nyugellátásban, átmeneti járadékban részesül és nyugdíjának, járadékénak összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és egyéb jövedelme nincs; 5) időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, rendszeres szociális járadékban, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül és egyéb jövedelme nincs; 6) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nincs. V.G.

A családok támogatásáról szóló Törvény 1998.